Pod obydwoma naczyniami

Pod obydwoma naczyniami przeprowadzamy tasiemkę szerokości 4 mm z tworzywa sztucznego lub gruby jedwab (2-0). Następnie nożem elektrycznym powierzchownie nacina się tkanki między obu pnia- mi, po czym półkolistym disektorem pod-

chodzi się pod aortę, co jest łatwiejsze i bezpieczniejsze niż podejście pod szeroki i cienkościenny pień tętnicy płucnej, i przeciąga się podwiązkę między dużymi pniami. Anestezjolog powinien w tym momencie przewentyłować płuca dziecka i sprawdzić utlenowanie krwi. Następnie podwiązką tą zwężamy pień płucny ponad płatkami zastawki, jak najdalej od jego rozwidlenia na tętnice płucne. Nić trzeba zawiązać kilka razy (6-8), a tasiemkę zeszyć kontrolując ciśnienie, które ponad podwiązką nie powinno być niższe niż 4,0 kPa (30 mm Hg). Niektórzy tasiemkę do przydaniu naczynia przyszywają w kilku miejscach, stwierdzono bowiem, że może ona po pewnym czasie – do paru miesiącach czy latach – przemieścić się

ku obwodowi aż do rozwidlenia, co jest bardzo niepożądane i nie powinno następować. Rodzice muszą być uprzedzeni, że jest to zabieg przewidziany na krótki okres: parę miesięcy lub najwyżej na rok czy dwa lata, kiedy to wytworzona przez chirurga wada spełni swe zadanie i musi być zlikwidowana. Niestety po bandingu stan ogólny dzieci często tak się poprawia, że niesubordynowani i bojący się właściwej korekcji rodzice, mimo nakazu, latami nie zgłaszają się do lekarza. Zbyt długie utrzymywanie bandingu prowadzi do ogromnego przerostu mięśnia prawej komory, nieodwracalnego zniekształcenia pnia płucnego – wymagającego po latach odpowiedniej rekonstrukcji, a nawet do przecięcia ściany pnia płucnego, krwotoku, zakażeń i innych ciężkich powikłań.

Ponieważ banding wykonywany u niemowląt będących w bardzo ciężkim stanie jest obarczony sporym ryzykiem zejścia śmiertelnego (w naszej Klinice 20-25% przypadków), wprowadzenie możliwości operowania najmłodszych dzieci z niską masą ciała jest ogromnym osiągnięciem kardiochirurgii dziecięcej. Najmłodszym chorym w naszej Klinice, pomyślnie i całkowicie skorygowanym, było 3-miesięczne niemowlę z masą ciała 3500 g. Było ono operowane w skrajnie ciężkim stanie z powodu ubytku międzykomorowego, międzyprzedsionkowego, przetrwałego przewodu tętniczego i ogromnego nadciśnienia przepływowego płuc.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>