POCHODNE FENOTIAZYNY

Do tej grupy leków, pośród setek innych, należą: 1. Chlorowodorek chloropromazyny (chlorowodorek 2-chloro-10-(3′-metyloamino-n-pro- pylo)-fenotiazyny. Synonimami są: Largactil, Thorazine, Megaphen, Hibernal).

-2. Chlorowodorek prometazyny (chlorowodorek N-(2-dwunietyloamino-n-propylo)-fe- notiazyny). Synonimami są: Phenergan i Atosil. Bardzo użyteczny w premedykacji (25-50 mg i.m.).

-3. Winian trójmeprazyny (Vallergan). Jest to obojętny winian trójmeprazyny, czyli 10-(3-dwumetyloamino-2-metylopropylo)-fenotiazyny. Silny środek przeciwhistaminowy, przeciwwymiotny i rozkurczowy, wykazuje też dobre działanie przeciwświądowe. Nie ma przeciwadrenalinowych właściwości chloropromazyny, ani też jego działanie nie trwa tak długo. Prawie nie wpływa na pracę serca ani na ciśnienie krwi. Wykazuje pewne działanie antycliolinergiczne. Przydatny w stomatologii zachowawczej dzieci (2,2 mg/kg doustnie). Roztwór 1% (lub bardziej rozcieńczony) można wstrzykiwać głęboko w mięśnie w dawce 4 mg/6 kg dla dorosłych, lub 5 mg/6 kg dla dzieci. Jest środ-kiem, który daje zadowalające uspokojenie przedoperaćyjne, nie zwiększając ryzyka wystąpienia nudności i wymiotów po . operacji. Dzieciom można podawać doustnie w postaci syropu (6 mg/ml), w dawce 3-4 mg/kg, na 1-2 godziny przed anestezją.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>