Pełzakowy ropień wątroby

Pełzakowy ropień wątroby (abscessus amoebica hepatis) charaktery-zuje się narastaniem dolegliwości w postaci bólów w prawym podżebrzu, nasilających się przy głębokim oddychaniu, utratą łaknienia, zmniejszeniem się masy ciała, podwyższoną temperaturą ciała. Wątroba jest powiększona (zwłaszcza płat prawy) i bolesna (objaw Chełmońskiego dodatni). Badanie radiologiczne wykazuje wysokie ustawienie przepony, niekiedy zmniejszenie ruchomości przy oddechu, możliwy wysięk w prawej jamie opłucnej. We krwi obwodowej występuje leukocy- toza, odczyn Biernackiego przyspieszony. Makroskopowo w czasie badania autop- syjnego ropień wątroby widoczny jest w postaci jamy (o średnicy 8-12 cm) wypełnionej gęstą, czekoladową masą (ryc. 1.35), ściany ropnia są nierówne, miękkie, a w materiale pobranym z nich rzadko stwierdza się w preparatach mikroskopowych trofozoity pełzaka wśród zmienionych chorobowo (martwica skrzepowa, ogniska włóknienia i zmiany zapalne) zrazików wątroby w treści ropnia można wykryć antygen lub DNA E. histolytica.

Bezpośrednio z jelita lub wątroby u części chorych wytwarzają się przez ciągłość ropnie w prawym płucu, ropnie opłucnej, worka osierdziowego, rzadziej w innych narządach lub w skórze powłok brzusznych. Ropnie krwiopochodne spotyka się również w śledzionie i mózgu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>