Zarażona osoba

U zarażonej osoby stolce uformowane zawierają zazwyczaj cysty pierwotniaków i jaja helmintów, podczas gdy w stolcach luźnych i biegunkowych przeważają trofo- zoity. Próbki stolców uformowanych można przechowywać przez co najmniej 24 h bez obawy o zniszczenie obecnych tam pasożytów, natomiast stolce luźne należy badać bezpośrednio po oddaniu, zwłaszcza gdy planuje się wykonanie posiewów na podłoża hodowlane lub zakładanie hodowli larw.

Czytaj dalej

Leczeuie toksoplazmozy nabytej

W leczeuiu toksoplazmozy nabytej pomyślne wyniki uzyskuje się po stosowaniu sulfonamidów o przedłużonym działaniu i pirymetaminy (Daraprim), które najlepiej podawać w gotowych preparatach. Na przykład Fansidar stanowi połączenie sulfa- doksyny i pirymetaminy, sprawdzone w profdaktyce oraz leczeniu zimnicy, wyko-rzystywane w zwalczaniu toksoplazmozy (2 tabl. per os w tygodniu – w dawce jed-norazowej – przez 6 tyg., wg Reussera u dzieci dawki tygodniowe ustala się indywidualnie). W leczeniu uzupełniającym stosuje się Bactrim, Co-trimoxazol i spiramycynę (Spiramycin, Rovamycin) lub klindamycynę. Ostatnio wykorzystuje się azytromycynę (Azithromycin, Sumamed) – u dzieci: 10 mg/kg mc./24 h (2-5 dni), u dorosłych: 500 mg jednorazowo/24 h (5-10 dni) 1. dnia, potem połowa dawki.

Czytaj dalej

Zasady postępowania na miejscu wypadku

Pierwsza pomoc udzielana ofiarom wypadku oznacza pomoc czasową i dlatego obejmuje czynności najważniejsze dla zachowania życia i zdrowia. Nade wszystko zachować należy spokój, gdyż jest to warunek opanowania sytuacji. Od aktualnej sytuacji zależy, od czego trzeba zacząć udzielanie pierwszej pomocy. Po opanowaniu sprawy najpilniejszej (niedrożność dróg oddechowych, krwotok) należy systematycznie badać rannego.

Czytaj dalej

Trudności w różnicowaniu ogniska pierwotnego

Trudności w różnicowaniu ogniska pierwotnego od przerzutu powstają wtedy, gdy ognisko pierwotne jest utajone, a objawy choroby są wywołane przerzutami. Poza tym do czasu wystąpienia osteolizy czy nowotworzenia ognisko przerzutowe trudno jest wykryć badaniem radiologicznym mimo klinicznych objawów toczącego się procesu chorobowego (bóle).

Czytaj dalej

Zaopatrzenie ortopedyczne

W leczeniu uszkodzeń i zniekształceń narządu ruchu zachodzi konieczność okresowego lub stałego używania różnorodnych konstrukcji wytwarzanych czy to z materiałów konwencjonalnych – metal, skóra, drewno, czy z bardziej nowoczesnych – tworzywa sztuczne, które umożliwiają ortopedom realizację zasad profilaktyki i leczenia, a także uzupełniają brakujące odcinki narządu ruchu (protezy).

Czytaj dalej

Bruzdogłowiec szeroki

Bruzdogłowiec szeroki

Syn.: Dibothriocephalus latus (Linnaeus, 1758) Liihe, 1899. Występowanie. Tasiemiec pasożytujący w jelicie cienkim człowieka i ponad 30 gatunków ssaków (niedźwiedź, foka, lis, pies, Świnia), które mogą odżywiać się su-rowymi rybami, głównie w regionach podbiegunowych oraz krajach klimatu umiar-kowanego. Występowanie ma charakter ogniskowy – koncentruje się wokół niektórych większych zbiorników wodnych Islandii, Grenlandii, Finlandii, Kanady, Alaski i Syberii na północy oraz Izraela, delty Dunaju, Włoch, Szwajcarii, Florydy, Chin i Japonii. Nieliczne są doniesienia o występowaniu bruzdogłowca w Australii, Chile, Polsce oraz na Madagaskarze.

Czytaj dalej

Brak nastawienia

Brak nastawienia oraz powikłania są wskazaniem do leczenia operacyjnego (nastawienia i zespolenia odłamów, rewizji nerwów, odbarczenia naczyń itp.). Prze-mieszczenia boczne do i/3 szerokości trzonu, kątowe w granicach 10-15° nie wy magają korekcji, zwłaszcza u dzieci. Usprawnianie ruchów należy rozpocząć możliwie najwcześniej.

Czytaj dalej