PACJENCI Z NIEDOMOGĄ WĄTROBY

c. PACJENCI Z NIEDOMOGĄ WĄTROBY, ze względu na niski poziom cholinesterazy osocza, wykazują nadmierną wrażliwość na sukcynylocholinę i zwiększoną oporność na tubokurarynę i gallaminę234. Może to być częściowo zależne od zmian proporcji albuminy/globuliny w surowicy231. Z drugiej strony, w przypadkach żółtaczki mechanicznej bez uszkodzenia wątroby konieczne dawki środków niedepolaryzujących są mniejsze niż zwykle. Właściwa cholinesteraza nie jest wytwarzana przez wątrobę.

d. PACJENCI Z NIEDOMOGĄ NEREK. Mogą wolniej wydalać gallaminę i dekameto- nium, szczególnie, jeżeli zmniejszony jest współczynnik filtracji, jak we wstrząsie, hi- potensji, depresji krążenia. Wysycenie miejsc powolnego wydalania środków zwiotczających może spowodować trudności w odwróceniu bloku235. Pacjent odwodniony wymaga mniej środka tak więc jeżeli bezdech przedłuża się, należy podać dużo płynów. Dla zapobieżenia przeładowaniu krążenia stosuje się furosemid236.

e. PACJENCI Z ZABURZENIAMI RÓWNOWAGI ELEKTROLITOWEJ. Hipokaliemia powoduje nadwrażliwość na środki niedepolaryzujące. Natomiast potas działa antago- nistycznie w stosunku do kurary. Można uważać, że wielkość potencjahl płytki końcowej wykazuje bezpośrednią zależność od proporcji wewnątrzkomórkowego do ze- wnątrzkomórkowego stężenia potasu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>