OSTRE ZATRUCIE

OSTRE ZATRUCIE. Chory jest pobudzony, wylękniony i splątany, tętno ma bardzo szybkie, oddech nieregularny źrenice szerokie, mogą wystąpić wymioty. Drgawki i śpiączka poprzedzają śmierć z powodu niewydolności oddechowej. Obserwuje się zwiększenie temperatury ciała jako wynik zwiększonej aktywności mięśniowej oraz bezpośrednio toksycznego działania na ośrodek termoregulacji. W innych przypadkach występuje ostra zapaść krążeniowa postępowanie polega na dożylnym wstrzyknięciu leku obkurczającego naczynia, niskim ułożeniu głowy, podaniu tlenu. Może zaistnieć konieczność prowadzenia masażu serca. Objawy zależne od toksycznego działania na układ nerwowy powinny być leczone za pomocą sukcynylocholiny lub małych dawek barbituranów, podawanych dożylnie oraz sztuczną wentylacją płuc czystym tlenem. Przyczyny występowania reakcji toksycznych nie są dokładnie poznane i niekoniecznie muszą zależeć od przedawkowania leku.

-2. CHLOROWODOREK PROKAINY (Nowolcaina, Planokaina, Etokaina, Neokaina). Chlorowodorek para-aminobenzoesowodwuetyloaminoetanolu. Utworzony jest przez połączenie chloroetylenu dwuetyloaminowego i soli sodowej kwasu-aminobenzoesowego. Był wzorcowym analgetykiem miejscowym do czasu wprowadzenia lignokainy. Rozpuszczalny w wodzie i alkoholu. Zsyntetyzowany przez Einhorna (1856-1917) w r. 189934. Środek, którego toksyczność równa jest V4 toksyczności kokainy. Stosowany jest we wstrzyknięciach. Aby uzyskać analgezję powierzchniową, roztwór musi być aż 20n/o. Podobnie jak ametokaina, hamuje bakteriostatyczne działanie kwasu para-ami- nosalicylowego oraz sulfonamidów. Przechowywany powinien być w chłodnym miejscu, aby opóźnić hydrolizę.

Do analgezji nasiękowej używa się stężeń od 0,25 do 1% w blokadach nerwowych 1- 2%. Maksymalna dawka 0,5°/o roztworu wynosi 200 ml (1000 mg), roztworu 1% – 75 ml (750 mg) i roztworu 2% – 25 ml (500 mg). Wodny roztwór 5,05fl/o prokainy jest izoosmotyczny, o pH 6,4. Cholinesteraza osoczowa powoduje jego hydrolizę, w wyniku czego powstaje dwuetyloaminoetanol i kwas para-aminobenzoesowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>