Ostra pełzakowica jelitowa

W ostrej pełzakowicy jelitowej, określanej często jako czerwonka pełzakowa, występuje biegunka z dużą ilością śluzu (później pojawia się w zmiennej ilości krew) w kale, rozlane bóle w jamie brzusznej, nudności, wzdęcie, bóle głowy, często podwyższona do 3S-39°C temperatura ciała, czasem silne bolesne parcie na stolec, osłabienie i uczucie ogólnego rozbicia. Badaniem przedmiotowym stwierdza się bolesność uciskową wzdłuż przebiegu jelita grubego, powiększenie i bolesność wątroby (u 25% chorych), objawy uszkodzenia układu krążenia, w cięższych przypadkach – odwodnienie we krwi obwodowej leukocytoza sięga 15 tysięcy. W razie nieleczenia choroby może nastąpić nagła śmierć spowodowana ostrą niewydolnością krążenia, masywnym krwotokiem lub przebiciem owrzodzenia jelita grubego do otrzewnej. Najczęściej choroba przechodzi w postać przewlekłą.

W przewlekłej pełzakowicy jelitowej (nieczerwonkowa pełzako- wica jelitowa) obserwuje się objawy przewlekłego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (ryc. 1.34) z okresami poprawy i pogorszenia (biegunki i zaparcia), powięk-szenie wątroby, postępującą niedokrwistość i wyniszczenie okresowo notuje się stany podgorączkowe. Wyróżnia się poczerwonkowe, wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz zapalenie bez owrzodzeń jelita grubego, a także cechy zespołu tzw. jelita drażliwego (zespół poamebowy).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>