Osłonki przepukliny udowej

Osłonki przepukliny udowej stanowią od wewnątrz do zewnątrz: tkanka tłuszczowa przegrody udowej, przedłużenie powięzi poprzecznej, powięź sitowata dołu owalnego.

Wykonanie. Postępuje się w sposób podobny do podanego przy opisie przepukliny pachwinowej. Dodatkowo nastrzykuje się śródskórnie i podskórnie okolicę guza przepuklinowego na udzie.

Można również wykonać blokadę przykręgosłupową nerwów od Th10 do Ls. Jest to sposób przydatny w przypadkach przepukliny uwiężniętej, zarówno pachwinowej, jak udowej. Autorzy nie mają pod tym względem doświadczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>