Operacja otworu międzykomorowego

Operacja otworu międzykomorowego po bandingu wymaga nadto rekonstrukcji pnia płucnego po usunięciu zwężającej go tasiemki lub grubej nici. Trudności w tego typu operacjach mogą pojawić się już na początku zabiegu. Wiążą się one z powstawaniem odczynów zlepnych między osierdziem a nasierdziem serca, po pierwszym otwarciu worka w celu wykonania bandingu. Odczyny zlepne mogą mieć różny charakter zależnie od czasu, jaki dzieli korekcję całkowitą od bandingu. Zrosty mogą być wiotkie, ale mogą być (i często są) bardzo ścisłe, zwłaszcza gdy w czasie bandingu dołączyła się nieuchwytna klinicznie infekcja. Przy litych zrostach operacja zaczyna się od odłuszczania worka osierdziowego. Chirurg może mieć wówczas duże trudności z ustaleniem przebiegu naczyń wieńcowych i z koniecznością zachowania ich w nie uszkodzonym stanie. Po odłuszczeniu worka osierdziowego dziecko podłącza się w sposób typowy do sztucznego płuco-serca. Właściwa korekcja zaczyna się od rekonstrukcji pnia płucnego. Przede wszystkim należy zdjąć tasiemkę bądź nitkę, którą zwężenie było dokonane. Jeżeli banding był wykonany parę czy kilkanaście miesięcy przed korekcją całkowitą, udaje się to łatwo i można ją usunąć delikatnie i bez powikłań. Używane natomiast w początkowym okresie bandingów tasiemki bawełniane wywoływały silne odczyny zlepne ich usuwanie jest trudne, dlatego obecnie nie są stosowane.

Po delikatnym otwarciu komory rozszerzadłami przywraca się pniu płucnemu właściwe wymiary. Jeżeli manewr ten nie uda się, to może powstać konieczność wykonania plastyki pnia płucnego. W skrajnych przypadkach dużego i sztywnego zwężenia trzeba wyciąć zbliznowaciały segment pnia płucnego i zespolić go koniec do końca. Z doświadczenia naszej Kliniki wynika, że udawało się rozszerzyć miejsce bandingu w rok i dwa po jego założeniu, ale bywały przypadki, kiedy trzeba było wykonać plastykę pnia płucnego przez nacięcie podłużne i zeszycie poprzeczne (rzadziej) lub wszyć łatę osierdziową (częściej).

Otwór międzykomorowy z reguły zamyka się poprzez wszycie odpowiednich rozmiarów łaty z tworzywa sztucznego. Należy dodać, że raz obserwowaliśmy samoistne zamknięcie się otworu po bandingu. Niekiedy istnieją wskazania do jednoczesnego poszerzania drogi odpływu, która może ulec zwężeniu na skutek mięśniowego przerostu prawej komory.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>