Operacja Mustarda

Założeniem tej operacji jest przemieszczenie spływu żył płucnych do komory prawej, skąd wychodzi aorta i żył głównych do komory lewej, z której nieutleno- wana krew z całego ciała zostaje odprowadzona do płuc.

Operację wykonuje się u niemowląt w drugiej połowie 1 r.ż., w uśpieniu dotcha- wiczym, w krążeniu pozaustrojowym, z niską hipotermią i zatrzymaniem krążenia na godzinę, z dojścia przez sternotomię środkową. Z worka osierdziowego oczyszczonego z tkanek śródpiersia pobiera się na początku operacji płat prostokątny o wy-

miarach ok. 7×4 cm lub przycięty, jak sugeruje Brom, na kształt chłopięcych majtek. Przy pobieraniu piata należy uważać, by nie uszkodzić nerwów przeponowych. Stark radzi kaniulować żyły główne nie przez przedsionek, lecz przez ścianę żył 1,5 cm od przedsionka. Po otwarciu prawego przedsionka na pustym sercu (krew spuszcza się z dziecka do aparatu płuco-serce) wycina się naturalną przegrodę międzyprzedsionkową, a na to miejsce wszywa się pobrany uprzednio płat

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>