Operacja Jatenea

Do tej operacji należy kwalifikować niemowlęta w drugiej połowie 1 r.ż. z wysoko usadowionym ubytkiem międzykomorowym ze współistnieniem lub bez współistniejącego przetrwałego przewodu tętniczego oraz z wysokim ciśnieniem w lewej komorze.

Operację przeprowadza się w krążeniu pozaustrojowym z zastosowaniem hipo- termii oraz zatrzymaniem krążenia na godzinę. Jeżeli chirurgowi zabraknie czasu na przeprowadzenie całej operacji, to można powtórzyć jednogodzinne zatrzymanie po krótkotrwałym powrocie do krążenia pozaustrojowego.

Po otworzeniu klatki piersiowej i worka osierdziowego należy rozdzielić aortę od pnia płucnego oraz sprawdzić, jak odchodzą tętnice wieńcowe. Na pniu płucnym przy bijącym sercu należy zaznaczyć szwem 5-0 najwłaściwsze miejsce, gdzie należy przemieścić tętnice wieńcowe, ażeby zapobiec ich ewentualnym późniejszym skręceniom. Aortę lcaniuluje się jak najwyżej w kierunku jej łuku. Kiedy chory będzie dostatecznie oziębiony, aorta zamknięta klemem, a kardioplegina podana, przecina się oba naczynia. Jatene przecina je na tym samym poziomie, w połowie odległości między zastawką pnia płucnego a rozdwojeniem pnia płucnego (inni przecinają pnie tuż ponad zatokami). Najczęściej tętnica wieńcowa prawa i lewa odchodzą z tylnych zatok wieńcowych. Wycina się je z obrąbkiem najszerszym w miejscu przecięcia aorty, podobny ubytek wytwarza się w przysercowym odcinku przeciętego pnia płucnego w zatokach przednich, gdzie były założone na początku

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>