Operacja Dammanna-Mullera

Operację przeprowadza się w uśpieniu dotchawiczym. Klatkę piersiową otwiera się przez łożysko IV żebra lewego, dziecko ułożone jest na prawym boku.

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy nie ma nierozpoznanego przetrwałego przewodu tętniczego. Jeżeli zostanie wykryty, należy go wyseparować, podwiązać dwukrotnie, a jeżeli jest wystarczająco dużo miejsca – podkłuć między podwiązkami i zawiązać. W niektórych ośrodkach kardiochirurgicznych przewód się przecina i kikuty zeszywa. W doświadczeniu naszej Kliniki, opartym na leczeniu i zoperowaniu do końca 1985 r. 814 dzieci, wskazania do przecinania przewodu są wyjątkowo rzadkie i występują w przypadkach operowania dzieci starszych, poniżej 10 r.ż., z bardzo szerokimi i krótkimi przewodami.

Następnie przecina się worek osierdziowy w jego górnym odcinku, zwykle zawiera on dużo przejrzystego płynu, uwidaczniając aortę i często bardzo szeroki pień płucny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>