OPERACJA BROCKA

Operacja Brocka, opisana w 1948 r., miała na celu ratowanie noworodków z wrodzonym zarośnięciem lub skrajnym zwężeniem zastawki pnia płucnego.

Brock proponował dojście przez prawą torakotomię przez IV międzyżebrze z ewentualnym przedłużeniem cięcia przez mostek. Worek osierdziowy przecinano w linii pośrodkowej, na części wypływowej prawej komory zakładano dwa szwy: dokomoro- wy i obwodowy. Między nimi nacinano przednią ścianę prawej komory na tyle, by móc wprowadzić do niej, a następnie do pnia płucnego walwulotom Brocka. Kierunek wprowadzonego walwulotomu powinien być dość powierzchowny, ażeby uniknąć przebicia tylnej ściany pnia płucnego. Walwulotom przeprowadza się kilka razy przez zrośniętą zastawkę. Szwy kierunkowe mogą jednocześnie służyć do zamykania nacięcia prawej komory nad walwulotomom i przez to zmniejszać krwawienie. Ujemną stroną tej operacji jest możliwość rozerwania płatków zastawki, a nie spoideł. Obecnie zabieg ten jest rzadko stosowany.

Londyńska modyfikacja zabiegu Brocka. W londyńskim szpitalu dla dzieci przy Great Ormond dochodzi się do pnia płucnego u noworodków z izolowanym zwężeniem lub zarośnięciem zastawki pnia płucnego drogą lewej torakotomii. Zakłada się

kłem naczyniowy i zamyka tętnice płucną poniżej rozwidlenia. Następnie nacina się brzeżnie pień płucny i do prawej komory przez szczyt zwężonej zastawki wprowadza się szybko cewnik Foggarta z balonikiem. Wypełnienie balonika płynem poniżej zastawki hamuje napływ krwi do pola operacyjnego, a jednoczesne zamknięcie obwodu umożliwia dokładne uwidocznienie zastawki i rozcięcie jej zrośniętych płatków wzdłuż spoideł. Następnie zeszywa się brzegi rozciętego pnia płucnego zaczynając od strony komory szwem ciągłym na okrętkę (prolen 5-0), z balonika Foggarta wypuszcza się płyn i pozostały odcinek pnia płucnego (nie zeszytego) zamyka się klemem, chwytając oba brzegi naczynia po usunięciu cewnika Foggarta. Jednoczesne zdjęcie klemu zamykającego tętnicę płucną poniżej rozwidlenia przywraca prawidłowy dopływ krwi do płuc. Zabieg kończy się zeszyciem bez pośpiechu pozostałego odcinka tętnicy płucnej, uchwyconego klemem naczyniowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>