OKO

OKO. Obserwuje się rozszerzenie źrenicy, zależne prawdopodobnie od pobudzenia układu współczulnego zblednięcie spojówek wtórne do skurczu naczyń zmętnienie nabłonka rogówki i rzadko występujące jego owrzodzenie oraz doskonałą analgezję. Do analgezji powierzchniowej oka kokainę stosuje się w roztworze 4%. Źrenice rozszerzone pod wpływem kokainy reagują na światło, ponieważ mięsień okrężny źrenicy nie ulega porażeniu, jak również czynność swoją zachowuje mięsień rzęskowy, co sprawia, że nie zmienia się alcomodacja. Ezeryna przeciwdziała rozszerzeniu źrenicy przez kokainę, podczas gdy atropina nasila jej działanie. Kokaina zmniejsza ciśnienie śród- oczne, chociaż niekiedy jej zastosowanie może wywołać ostry atak jaskry.

WCHŁANIANIE. Ze wszystkich błon śluzowych, wliczając błonę śluzową cewki moczowej i pęcherza. Istnieją dowody, że silniejsze roztwory wchłaniane są gorzej niż roztwory słabsze, co związane jest ze zwiększonym skurczem naczyń w pierwszym przypadku. W laryngologii stosuje się roztwory 4-20°/o.

WYDZIELANIE. Detoksykacja kokainy ma miejsce w wątrobie. W stanie nie zmienionym ok. 10°/o wydzielane jest przez nerki. Bezpieczna dawka kokainy do analgezji powierzchniowej wynosi 3 mg/kg masy ciała, a dawka maksymalna 200 mg.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>