Odrębny rozdział w leczeniu złamań kości

Odrębny rozdział w leczeniu złamań kości u małych dzieci stanowi sprawa unieruchomienia złamań w opatrunkach gipsowych. Skóra małego dziecka jest nie-zwykle wrażliwa i delikatna, skłonna do pocenia, wyprysków, świądu itp. Z kolei skłonność do zanieczyszczenia moczem i kałem tym większa, im młodsze jest dziecko. Niezwykła ruchliwość dzieci oraz gruba podściółka tłuszczowa sprzyjają „wychodzeniu” dzieci z opatrunków gipsowych. Mając to na względzie staramy się unieruchomić dzieci w rozległych i ściśle domodelowanych opatrunkach gipsowych.

Nie można jednak lekceważyć skarg dzieci, jak również i dorosłych, na ucisk gipsu czy ból pod opatrunkiem. Szkodliwe może być w tych przypadkach podawanie leków przeciwbólowych czy uspokajających. Obowiązuje sprawdzenie przyczyny bólów czy niepokoju przez wycięcie okienka lub rozcięcie gipsu.

Złamania w wieku starszym. U osób starszych do złamań dochodzi łatwo z uwagi na kruchość kości, słabe szynowanie mięśniami i zmniejszoną sprawność układu nerwowo-mięśniowego. Najczęstsze są złamania szyjki kości udowej, złamania przezkrętarzowe, złamania kompresyjne trzonów kręgów oraz dalszej nasady kości promieniowej.

Leczenie złamań u ludzi starszych jest trudniejsze z przyczyn ogólnych i miejsco-wych. Z przyczyn ogólnych należy wymienić choroby układu krążenia, mniejszą fizyczną wydolność organizmu, niedobory pokarmowe oraz niewielkie zdolności regeneracyjne. Przyczyny miejscowe to upośledzenie ukrwienia kości i skóry.

Proces gojenia musi przebiegać przy małym zaopatrzeniu w krew i stężeniu krwinek czerwonych na obwodzie. Podtrzymanie krążenia ogólnego jest przeto głównym zadaniem w przypadku złamań u starszych. Dlatego chorym przetacza się często krew, aby doprowadzić poziom hematokrytu do wartości ponad 40 (u osób młodych wystarcza już poziom ponad 25).

Przygotowanie przedoperacyjne i czas operacji. Chorzy w wieku starszym źle znoszą unieruchomienie w łóżku, gipsie czy na wyciągu, dlatego wykonanie wczesnego zabiegu operacyjnego posiada szczególną wartość. Nastawienie złamania i jego wewnętrzne zespolenie kończy okres stressu, bólu., niewygody oraz umożliwia większą aktywność ruchową.

Zazwyczaj zabieg operacyjny poprzedza kilkudniowe przygotowanie chorego celem doprowadzenia go do możliwie najlepszego stanu. Czas ten jest przeznaczony na stabilizację krążenia czy wykonanie badań laboratoryjnych.

Po operacjach wstrzymujemy się z podawaniem zbyt wielu środków przeciw-bólowych i uspokajających, gdyż hamują one konieczne odruchy odkasływania, zmiany pozycji ciała. U starszych cierpiących na choroby nerek i serca groźne jest przedawkowanie płynów (zwłaszcza przy przetaczaniu dożylnym).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>