Odgałęzienia splotu lędźwiowego:

NERW BIODROWO-PODBRZUSZNY od Lx. Przebiega po mięśniu lędźwiowym większym, czworobocznym lędźwi, przechodzi przez mięsień’ poprzeczny brzucha i dzieli się na boczne i przednie odgałęzienia skórne. Odgałęzienie skórne boczne unerwia przednią część okolicy pośladkowej, po przejściu przez mięśnie skośne zewnętrzny i wewnętrzny, 5 cm poza kolcem przednim górnym kości biodrowej, tuż nad grzebieniem kości biodrowej. Końcowe gałązki unerwiają skórę okolicy łonowej, po przejściu przez roz- cięgno mięśoia skośnego zewnętrznego, w odległości 2 cm przyśrodkowo od kolca biodrowego przedniego górnego. Gałązki te nie dzielą się na przednie i tylne.

NERW BIODROWO-PACHWINOWY od Lj. Początkowo biegnie wraz z nerwem bio- drowo-podbrzusznym, nieco poniżej niego, w pobliżu grzebienia kości biodrowej. W odległości ok. 2 cm do przodu i nieco poniżej od kolca biodrowego przedniego górnego, przechodzi przez mięsień skośny wewnętrzny i biegnie do środka za rozcięgnem mięśnia skośnego zewnętrznego. Następnie przebiega wraz z powrózkiem nasiennym przez kanał pachwinowy i unerwia skórę górnej i przyśrodkowej części uda i skórę narządów płciowych zewnętrznych. Nie wysyła gałązki skórnej bocznej, tak jak nerw biodrowo- -podbrzuszny, i jest nerwem czuciowym kanału pachwinowego.

NERW PŁCIOWO-UDOWY od i L2. Odgałęzienie płciowe unerwia skórę okolicy moszny lub warg sromowych większych oraz mięsień dźwigacz jądra. Odgałęzienie udowe unerwia skórę pośrodku przedniej powierzchni uda.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>