Oddychanie normalne

Prawie jednocześnie mogą rozwijać się ostre zaburzenia czynności serca. Występują one najczęściej przy odmie opłucnowej pod ciśnieniem, przy odmie otwartej, przy rozległym mnogim złamaniu żeber. W tych warunkach wielokrotnie zwiększa się przestrzeń bezużyteczna, znacznie i progresywnie zmniejsza się wymiana gazowa, występuje przesunięcie śródpiersia i ucisk na serce oraz wielkie naczynia lub migotanie śródpiersia. Przy krwotoku dołącza się obraz wstrząsu oligowolemicznego trzeba znów pamiętać o tym, że krwawienie może wystąpić z narządów klatki piersiowej, ale może być wynikiem towarzyszącego pęknięcia narządów jamy brzusznej. Stopień nasilenia objawów zaburzeń wentylacji i krążenia zależy od rodzaju i rozległości urazu, mogą one jednak wystąpić z opóźnieniem lub zacząć nasilać się w różnym czasie po urazie.

Dlatego każdy uraz klatki piersiowej wymaga wielkiej czujności. Konieczne jest nie tylko dokładne badanie kliniczne, ocena toru oddechowego, liczby oddechów, charakteru i obecności szmerów oddechowych, liczby i charakteru tętna, pomiar ciśnienia tętniczego i żylnego, lecz także systematyczna kontrola tych parametrów.

Konieczne jest częste badanie morfologiczne krwi i hematokrytu przy podejrzeniu narastania krwawienia, a do oceny zaburzeń wentylacji najważniejszy jest powtarzany pomiar gazów krwi. Seryjny zapis EKG potrzebny jest do oceny stanu krążenia ważne jest badanie rtg klatki piersiowej – zdjęcie powinno być wykonane w pozycji pionowej przednio-tylnej i bocznej – ale nie zawsze od razu można

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>