Odczyny aglutynacyjne

Odczyny aglutynacyjne. Antygenem wykorzystywanym do odczynów agluty- nacyjnych jest zawiesina zabitych i utrwalonych pasożytów (odczyn aglutynacji bez-pośredniej) lub zawiesina cząsteczek nośnikowych okrytych antygenem rozpusz-czalnym pasożyta, np. cząsteczek lateksu. Pod wpływem przeciwciał zawartych w badanej surowicy antygen aglutynuje, wytwarzając charakterystyczny wzór. Czułość odczynu zwiększa się po użyciu trypsyny w procedurze przygotowywania zawiesiny do aglutynacji bezpośredniej (w toksoplazmozie), natomiast dodanie dwumerkaptoetanolu do zawiesiny stwarza możliwość oznaczania wyłącznie przeciwciał klasy G. Odczyn jest najczęściej stosowany w diagnostyce toksoplazmozy oraz trypanosomozy afrykańskiej jako szybki test rozpoznawczy w warunkach polo- wych (card agglutination test for trypanosomiasis – CATT).

Odczyny immunoenzymatyczne. Stanowią najnowszą generację bardzo czułych i swoistych testów serologicznych, które zostały przystosowane do oznaczania klasy przeciwciał, wykrywania krążących antygenów rozpuszczalnych oraz swoistych kompleksów immunologicznych. Opracowano dwie podstawowe wersje odczynu: pośrednią i wychwytu przeciwciał. W wersji odczynu pośredniego używa się antygenu rozpuszczalnego pasożyta do opłaszczania fazy stałej, np. zagłębień płytek hemaglutynacyjnych, aby związać na opłaszczonej powierzchni przeciwciała wystę-pujące w badanej surowicy natomiast w wersji wychwytu przeciwciał – fazę stałą okrywa się preparatem surowicy odpornościowej przeciw globulinom G, M, A lub E (ryc. 2.3). W kolejnym etapie odczynu, po zakończeniu inkubacji z próbką badanej surowicy, dodaje się w odczynie pośrednim surowicy przeciwglobulinowej sprzężonej z enzymem (peroksydazą lub fosfatazą alkaliczną), natomiast w wersji wychwytu przeciwciał – kompleksu antygenu pasożyta z przeciwciałem wyznako-

Odczyn Wychwytu W kierunku Ag pośredni przeciwciał i swoistych kompleksów

Przy oznaczaniu antygenu fazę stałą opłaszcza się swoistym przeciwciałem (ryc. 2.3) albo stosuje wersję bibułową odczynu, nakrapiając badany materiał na pasek bi-buły nitrocelulozowej (pełniący tutaj rolę fazy stałej), przed użyciem swoistego przeciwciała sprzężonego ze znacznikiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>