OCZY

OCZY. Pojawiający się niekiedy niewielki wzrost ciśnienia śródgałkowego jest przejściowy, a ketamina zalecana jest przy tonometrii u dzieci50. Mogą wystąpić ruchy gałek ocznych i oczopląs.

SKÓRA. U 15% pacjentów opisywano przemijający rumień skórny. Jest to ^powikłanie o niewielkim znaczeniu50. OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY. Ketamina zwiększa mózgowy przepływ krwi oraz ciśnienie śródczaszkowe, przy czym jej wpływ na różne okolice mózgu jest bardzo niejednakowy51. Przy dłuższym stosowaniu zwiększa częstość napadów u pacjentów z padaczką52.

POCZĄTEK I CZAS DZIAŁANIA. Dożylne podanie dawki 2 mg/kg w ciągu 30 sekund powoduje wystąpienie anestezji, która trwa przez 5-10 minut. Domięśniowe podanie dawki 10 mg/kg wywołuje anestezję w ciągu 3-4 minut, trwa ona 10-20 minut.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>