Niski poziom cholinesterazy we krwi

d. Niski poziom cholinesterazy we krwi rzadko jest przyczyną przedłużonego bezdechu, jeżeli podana dawka nie przekracza 50 mg, ilości wystarczającej dla większości pacjentów, wymagających jednorazowego wstrzyknięcia, np. do intubacji lub przy elektrowstrząsach201.

Mało prawdopodobne, aby niedobór cholinesterazy był powodem bezdechu trwającego ponad 20-30 minut lub by bezdech wystąpił przy poziomie cholinesterazy osoczowej powyżej 25 j. Niski poziom ‚cholinesterazy może towarzyszyć chorobom wątroby, znacznej niedokrwistości, chorobom nowotworowym, stanoip niedożywienia, głodowania, zaburzeniom równowagi elektrolitowej, stanom po napromienieniu całego ciała, zatruciom tymi fosforoorganicznymi środkami owadobójczymi, które są inhibitorami cholinesterazy i zawierają jodek ekotiopanianu (używany czasem przed operacjami okulistycznymi, p. rozdz. XXV),-czterofosforan sześcioetylenu (HETP), pirofosforan czte- roetylu (TEEP), paration, pestix 3, isopestox. Poziom cholinesterazy może być obniżony podczas regularnego przyjmowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych202, po prokainie, która wymaga cholinesterazy do hydrolizy oraz z niewiadomej przyczyny – po aminowo związanej lignokainie203. Także promazynę obwiniano o przedłużanie bezdechu204. Bezdech spowodowany niedoborem cholinesterazy można leczyć przetaczaniem krwi, jako że nawet krew konserwowana, przechowywana 25 dni w 6°C, zawiera 30 j./ml cholinesterazy i zachowuje 80% jej aktywności. Przetoczenie 0,5 1 świeżej krwi podnosi poziom cholinesterazy o 10 j./ml, natomiast 2,5 1 krwi konserwowanej – o 5 j./l. Użyteczne do tego celu jest także osocze liofilizowane, zawierające 30-40 j./ml.

e. Tworzenie nadmiaru bursztynianu monocholiny. W r. 1952 wykazano, że hydroliza sukcynylocholiny odbywa się w dwóch etapach, z bursztynianem monocholiny jako produktem pośrednim205. Wywiera on działanie 20-50-krotnie słabsze niż działanie zwiotczające substancji macierzystej200, ponieważ jednak jest hydrolizowany raczej powoli – zarówno przez acetylocholinesterazę, jak i cholinesterazę osoczową – może gromadzić się we krwi. Dzieje się tak jedynie wówczas, gdy została podana stosunkowo duża ilość sukcynylocholiny (1,5-2,0), np. we wlewie kroplowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>