NERW SKÓRNY BOCZNY UDA

NERW SKÓRNY BOCZNY UDA od L2 i L3 (odgałęzienia tylne). Unerwia skórę przed- nio-bocznej powierzchni uda, do poziomu stawu kolanowego od przodu i nieco wyżej po stronie bocznej, po przejściu za więzadłem pachwinowym i mięśniem krawieckim, nieco przyśrodkowo i poniżej od kolca biodrowego przedniego górnego.

NERW UDOWY od Lz. 3,4 (odgałęzienia tylne). Przebiega od mięśnia lędźwiowego większego, przechodzi między nim a mięśniem biodrowym, wnika do uda pod więzadłem pachwinowym, bocznie do tętnicy udowej, od której jest oddzielony częścią mięśnia lędźwiowego większego. Oddaje odgałęzienia przednie i tylne. Te ostatnie tworzą nerw odpiszczelowy oraz nerwy: przyśrodkowy i pośredni skórny uda. Nerw udowy unerwia staw biodrowy i kolanowy, skórę przedniej części uda i przednio-przyśrodkowej części podudzia. Przewodzi impulsy ruchowe do mięśni: czworogłowego uda, krawieckiego i grzebieniowego.

NERW ZASŁONOWY od L2,3,4 (odgałęzienia przednie). Biegnie od bocznego brzegu mięśnia lędźwiowego ku tyłowi od naczyń biodrowych zewnętrznych. Przebiega dalej ku przodowi po bocznej ścianie miednicy, przechodzi przez kanał zasłonowy i dzieli się na odgałęzienia przednie i tylne. Przednie unerwia mięsień przywodziciel długi i krótki, mięsień smukły oraz daje gałązkę do stawu biodrowego. Odgałęzienie tylne unerwia skórę przyśrodkowej strony uda oraz wysyła małą gałązkę do stawu kolanowego. Nerw zasłonowy dodatkowy znajdowany jest u 25% populacji. Biegnie on zmiennie w poprzek górnych gałęzi kości łonowej, a nie przez otwór zasłonowy.

NERW ZASŁONOWY DODATKOWY od L3 i L4 (odgałęzienia przednie). Anatomia splotu krzyżowego. Przednie odgałęzienia pierwotne pięciu nerwów krzyżowych oraz nerwów ogonowych otrzymują gałązki łączące szare od pnia współczul- nego. Gałązki łączące białe natomiast od 2, 3 i 4 nerwu krzyżowego (włókna aferentne trzewne) łączą się ze splotami miednicznymi, trzewnymi nerwami miednicy.

Splot krzyżowy i sromowy utworzone są przez pień lędźwiowo-krzyżowy (L4 i L5) oraz brzuszne odgałęzienia czterech górnych nerwów krzyżowych. Położone są na tylnej ścianie miednicy oraz do tyłu od moczowodów, naczyń biodrowych wewnętrznych i okrężnicy esowatej po stronie lewej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>