Nastawienie zwichnięcia

Po ustąpieniu obrzęku i bólów nadwichnięcie może w niedużym stopniu upośledzić sprawność i wywoływać dolegliwości. Zwichnięcie jednak powoduje upośledzenie i niepewność ruchów. Stopniowo z czasem rozwijają się wtórne zmiany zniekształcające i narasta niewydolność kończyny.

Nastawienie zwichnięcia jest łatwe, natomiast utrzymanie po nastawieniu trudne. Można próbować ustalić odłamy opatrunkiem przylepcowym, przyciskającym ob-wodową część obojczyka do uniesionej łopatki. Najlepszym wyjściem jest pierwotne zeszycie przerwanych więzadeł i torebki. Zabiegi rekonstrukcyjne po leczeniu za-chowawczym dają gorsze wyniki odległe niż szew pierwotny.

Zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego (luxatio stemoclavicularis). Jest to rzadsze uszkodzenie. W wyniku pośredniego urazu barku mostkowy koniec obojczyka przemieszcza się do przodu i góry, rzadziej do tyłu. W zwichnięciu przednim wystający koniec obojczyka przemieszcza się w czasie ruchów kończyną górną do góry i przodu.

Nastawienie zwichnięcia uzyskuje sie odwiedzeniem i uniesieniem ramienia. Skłonność do nawrotu zwichnięcia jest wskazaniem do zeszycia więzadel i torebki. Zastarzałe zwichnięcie może sprawiać ból i upośledzać ruchy, wymaga ono zabiegu reko nstru lccyj nego.

Przerwanie ścięgna mięśnia nadgrzefoieniowego (ruptura tendinis m. supraspinati) powstaje w następstwie zmian zwyrodnieniowych ścięgna (tarcie o wyrostek barkowy). Przy większych urazach ścięgno może oderwać się wraz z częścią guzka większego lub wraz z innymi krótkimi rotatorami ramienia. Uszkodzenie objawia się bolesnością, ograniczeniem czynnego odwodzenia ramienia. Czynny ruch rotacji zewnętrznej może być ograniczony i bolesny. W przypadkach zastarzałych chory może mieć ograniczone ruchy odwodzenia w stawie ramiennym.

Leczenie polega na unieruchomieniu barku w odwiedzeniu i rotacji zewnętrznej na około 6 tygodni. W rozległych uszkodzeniach bywa potrzebne leczenie operacyjne. Uszkodzenia te, zwłaszcza po okresowym unieruchomieniu, wymagają szybkiego usprawnienia ze względu na skłonność do przykurczów barku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>