NAPARSTNICA

d. NAPARSTNICA. Jakkolwiek nie ma zmian w zwiotczeniu mięśni, wywołanym podaniem sukcynylocholiny, u pacjentów całkowicie nasyconych naparstnicą środek ten może spowodować komorowe zaburzenia rytmu można je przerwać podaniem tubokuraryny (podobnie jak zaburzenia rytmu spowodowane przenaparstnicowaniem). Dlatego też u pacjentów w pełni naparstnicowanych, np. w kardiochirurgii, użycie sukcynylocholiny jest przeciwwskazane. Ucieczka potasu przez błonę może mieć związek przyczynowy z tymi zaburzeniami254.

e. CHINIDYNA255. Ten d-izomer przestrzenny chininy wzmaga działanie zarówno de- polaryzujących, jak i niedepolaryzujących środków zwiotczających. f. ŚRODKI PRZECIWARYTMICZNE. Prokainamid, lignokaina, betablokery i dwufe- nylohydantoina zwiększają wrażliwość pacjenta na tubokurarynę256.

g. DIAZEPAM (Valium). Przedłuża czas trwania bloku niedepolaryzacy jnego257. h. APROTYNINA (trasylol). Ten lek podawany czasem w ostrym zapaleniu trzustki (nie przez wszystkich chirurgów zresztą258) nieznacznie zmniejsza aktywność cholinesterazy we krwi, jednak przedłużony bezdech jest bardzo mało prawdopodobny, jeżeli poziom cholinesterazy nie jest bardzo niski z innego powodu250.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>