Monitorowanie odporności humoralnej

Monitorowanie odporności humoralnej dziecka obejmuje wielokrotne badania serologiczne pozwalające na wykrywanie swoistych przeciwciał toksoplazmowych klasy IgG, IgM i Ig A. Pierwsze próby wykonuje się jednocześnie u noworodka i jego matki, jak najszybciej po porodzie, następne – po 3 lub 4 tyg., do 6 mż. dziecka u części tych dzieci, gdy rozpoznaje się toksoplazmozę wrodzoną, konieczne bywają dalsze badania kontrolne (miesiące – lata), obejmujące poza testami serologicznymi, próby na obecność pasożyta, jego antygenu lub kwasów nukleinowych w płynie mózgowo-rdzeniowym, ocenę przezciemiączkową ultrasonograficzną mózgu i elek- troencefalogram, a także – wielospecjalistyczne konsultacje (neurologiczna, okuli-styczna, audiologiczna i in.).

Przeciwciała klasy IgM i IgA nie przenikają przez łożysko, wykrycie więc ich w surowicy noworodka, a zwłaszcza swoistej immunoglobuliny A, świadczy o czynnym zarażeniu powtórzenie badania po ok. 10 dniach pozwala bliżej określić te przeciwciała, gdyż jeżeli były one pochodzenia matczynego, powinny ulec rozpadowi, pochodzące zaś od dziecka – narastać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>