Mięsak kościopochodny

Leczenie polega na wycięciu ogniska, co usuwa ból. Rokowanie dobre. Kostniak zarodkowy (osteoblastoma benignum, fibroma osteogenes) jest rzadko występującym nowotworem kości, cechującym się wytwarzaniem substancji kostna- wej i kostnej oraz zawierającym dużą liczbę osteoblastów. Występuje w wieku 10-25 lat, w kręgosłupie i kościach rąk. Daje ogniska przewapnienia o wymiarach 2-10 cm z przejaśnieniem w środku i odczynem okostnowym. Przejawia się bólami, może również uciskać na sąsiednie tkanki i powodować złamania patologiczne. Leczenie polega na wycięciu zmiany. Rokowanie dobre.

Mięsak kościopochodny (sarcoma osteogenes, osteosarcoma) stanowi 66% wszystkich złośliwych nowotworów kości. Rozróżnia się dwie postacie: 1) kościogubną (osteolyticum), 2) z przewagą kościotworzenia (sclerotisans). Postać pierwotna występuje z reguły u ludzi młodych, umiejscawia się w przynasadach kości długich, zwłaszcza w pobliżu kolana, i daje typowe objawy radiologiczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>