Metoda Kato-Miury

Metoda Kato-Miury umożliwia obejrzenie wielokrotnie większej porcji kału (0,02-0,05 g) na jednym preparacie mikroskopowym. Grudkę kału umieszcza się w tym celu na szkiełku podstawowym i przykrywa prostokątnym kawałkiem celofanu (30 x 22 mm), który należało uprzednio przygotować przez 24-godzinne namoczenie w roztworze glicerolu i zieleni malachitowej (100 cm3 glicerolu, 1 cm3 3% roztworu wodnego zielem malachitowej, 100 cm3 wody dest.). Kał przykryty celofanem ugniata się za pomocą drugiego szkiełka mikroskopowego lub gumowego korka, pozostawia na 1 h w temp. pokojowej w celu przejaśnienia, po czym ogląda pod mikroskopem w poszukiwaniu jaj helmintów. Metoda ta znalazła największe zastosowanie w wykrywaniu jaj Schistosoma.

Jeśli nie ma warunków do wykonania badań koprologicznych i zachodzi ko-nieczność przesłania próby kału lub potrzeba zgromadzenia materiału do celów szkoleniowych, kał można zakonserwować. Poniżej podano przykłady środków konserwujących oraz najczęściej stosowanych metod koncentracji i barwienia prepa-ratów kałowych.

Sporządzić nasycony roztwór chlorku rtęci przez rozpuszczenie 15 g HgCl2 w 100 cm3 wody destylowanej, po czym zmieszać 2 części przygotowanego roztworu z 1 częścią 95% alkoholu etylowego. Do przygotowanego w powyższy sposób utrwalacza Schaudinna dodać kwas octowy lodowaty i glicerol: utrwalacz Schaudinna 93,5 cm3 kwas octowy lodowaty 5,0 cm3 glicerol 1,5 cm3

W temperaturze pokojowej starannie mieszając, rozpuścić 5 g sproszkowanego PVA (alkohol poliwinylowy) w 100 cm3 przygotowanego utrwalacza, a następnie podgrzać do temp. 75-80°C. Utrwalacz PVA przechowywany w szczelnie zamkniętym naczyniu zachowuje właściwości utrwalania rozmazów przez wiele miesięcy i nadaje się do utrwalania zarówno rozmazów na szkiełkach podstawowych, jak również większych ilości kału.

Utrwalanie rozmazów kału: Grudkę kału wielkości łebka zapałki lub kroplę płynnego kału wymieszać z 3 kroplami utrwalacza PVA na szkiełku podstawowym, rozprowadzić na ‚/4-V3 powierzchni szkiełka i dokładnie wysuszyć, pozostawiając w temp. 37°C na 12 h. Szkiełka z utrwalonymi rozmazami można przechowywać przez wiele miesięcy.

Utrwalanie większej ilości kału: Próbkę kału umieścić w pojemniku o objętości 10-20 cm3, dodać 4-5 razy większej objętości PVA i starannie wymieszać. Przygotowywać rozmazy na szkiełkach podstawowych z 2-3 kropli utrwalonego materiału, zgodnie z podanymi powyżej wskazówkami. przenieść je na szkiełko podstawowe i podbarwić roztworem jodu (roztwór B utrwalacza MIF rozcieńczony 2-4-krotnie).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>