MEPIWAKAINA

-2. MEPIWAKAINA (Karbokaina). Jest to trzeciorzędowa amina, zsyntetyzowana w r. 1956 przez Ekenstama i Egnera44. Jej właściwości kliniczne dadzą się porównać z lignokainą. Jest rozpuszczalna w wodzie i nie ulega hydrolizie pod wpływem kwasów

na której przebija ona rozcięgno mięśnia skośnego zewnętrznego. Podaje się 20 ml roztworu analgetyku, który zablokuje gałązkę płciową nerwu płciowo-udowego145.

Aby uzyskać pełną analgezję, należy śródskórnie i podskórnie nastrzyknąć linię cięcia. W przypadkach przepukliny bezpośredniej dodatkowo należy nastrzyknąć okostną w okolicy guzowatości łonowej, więzadło Astleya Coopera, fascia cremasterica, ścięgno wspólne, boczny brzeg mięśnia prostego brzucha146.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>