Meloheksiton

Pacjent musi być psychicznie uspokojony i opróżnić żołądek i pęcherz. Do wprowadzenia podaje się dożylnie tiopental (4 mg/kg), meloheksiton (0,5-1 mg/kg) lub inny środek wprowadzający. Większość anestezjologów stosuje rutynowo wstrzyknięcie

-0, 5-1 mg atropiny inni unikają atropiny. Następnie wstrzykuje się 25-50 mg sukcy-nylocholiny w 1% roztworze. Środek ten w zestawieniu z metoheksitonem podnosi poziom potasu w surowicy, bardziej niż podany z tiopentalem221. Kiedy drgawki kończą się, a płuca zostały 2-3-krotnie przewentylowane tlenem, pacjentem może zająć się psychiatra. Po wystąpieniu drgawek istnieje zazwyczaj potrzeba wypełnienia płuc tlenem lub powietrzem. Prawdziwym niebezpieczeństwem jest uszkodzenie zębów i warg. Następuje to raczej podczas działania prądu niż podczas złagodzonych drgawek. Wentylacja tlenem podczas drgawek przedłuża ich czas trwania. Po przyłożeniu napięcia złagodzone drgawki występują, jeżeli: 1) zaistniała reakcja pilomotoryczna222, którą obserwuje się u połowy pacjentów2*8, 2) źrenice nie zwężają się podczas oglądania.

Jeżeli pacjent ma zęby, szczęki trzeba rozdzielić rurką z twardej gumy albo innym zabezpieczeniem. Udowodniono, że pacjenci cierpiący na depresję lękową, stanowiącą jedno z głównych wskazań do tego leczenia, mają nienormalnie wysoki poziom cholinesterazy224. Bóle po skolinie są rzadkie. Donoszono o zatrzymaniu czynności serca po elektrowstrząsach225.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>