Category Medycyna

Pełzakowy ropień wątroby

Pełzakowy ropień wątroby (abscessus amoebica hepatis) charaktery-zuje się narastaniem dolegliwości w postaci bólów w prawym podżebrzu, nasilających się przy głębokim oddychaniu, utratą łaknienia, zmniejszeniem się masy ciała, podwyższoną temperaturą ciała. Wątroba jest powiększona (zwłaszcza płat prawy) i bolesna (objaw Chełmońskiego dodatni). Badanie radiologiczne wykazuje wysokie ustawienie przepony, niekiedy zmniejszenie ruchomości przy oddechu, możliwy wysięk w prawej jamie opłucnej. We krwi obwodowej występuje leukocy- toza, odczyn Biernackiego przyspieszony. Makroskopowo w czasie badania autop- syjnego ropień wątroby widoczny jest w postaci jamy (o średnicy 8-12 cm) wypełnionej gęstą, czekoladową masą (ryc. 1.35), ściany ropnia są nierówne, miękkie, a w materiale pobranym z nich rzadko stwierdza się w preparatach mikroskopowych trofozoity pełzaka wśród zmienionych chorobowo (martwica skrzepowa, ogniska włóknienia i zmiany zapalne) zrazików wątroby w treści ropnia można wykryć antygen lub DNA E. histolytica.

Czytaj dalej

Wylęgające się koracydium

Wylęgające się koracydium pozostawia skorupki jajowe z otwartym wieczkiem i zewnętrzną osłonką embrionalną. Wewnętrzna zaś osłonka embrionalna – embrio- for – składa się z jednej warstwy dużych, przeźroczystych komórek, obficie urzęsio- na, stanowi integralną część żywo pływającej larwy. Ciągły, harmonijny ruch rzęsek wprawia koracydium w ruch postępowy i obrotowy, o stale zmieniającym się kierunku. Niekiedy rzęski biegunowe zlepiają się, tworząc rodzaj pędzelka lub wachlarza. Wnętrze koracydium wypełnia właściwa larwa – onkosfera, zaopatrzona w trzy rodzaje haków embrionalnych, z których każdy składa się z wydłużonej części nasadowej – rękojeści, zęba i zakrzywionego kolca. Koracydium odznacza się małą opornością na działanie temperatury kilka dni może żyć w temp. +4°C, natomiast tylko jeden dzień przy +25°C. Koracydium nie pobiera pokarmu w środowisku zewnętrznym, żyjąc swobodnie dzięki swym zapasom embrionalnym ulegającym szybkiemu wyczerpaniu. Ruch koracydium przyciąga uwagę skorupiaka planktonowego z rodziny widłonogów (Copepoda), który je zjada.

Czytaj dalej

Brak tętna na tętnicy promieniowej

Jeżeli brak tętna na tętnicy promieniowej, bada się dotykiem tętnicę szyjną wspólną (obok tchawicy, tuż poniżej chrząstki tarczowatej).

Czytaj dalej

Schistosoma mansoni Sombon

Występowanie. Przywra pasożytująca u człowieka i niektórych innych ssaków (pawian, koczkodan, szczur, inne gryzonie, opos) w splotach żylnych jelita grubego (ż. krezkowa dolna). Występuje aktualnie u ok. 60 min ludzi w dorzeczu Nilu, w równikowej Afryce i południowo-wschodniej z Madagaskarem, na Półwyspie Arabskim, północno-wschodnich wyspach Morza Karaibskiego, Ameryce Południowej.

Czytaj dalej

Złamania obwodowego odcinka kości ramiennej

Leczenie polega na nastawieniu i unieruchomieniu w opatrunku gipsowym na 6-8 tygodni. Brak nastawienia (skośny przebieg szpary złamania), interpozycja nerwu promieniowego i porażenie stanowią wskazania do leczenia operacyjnego.

Czytaj dalej

Enterocytozoon bieneusi Desportes

Kosmopolityczny pierwotniak

Występowanie. Kosmopolityczny pierwotniak pasożytujący wewnątrzkomórkowe, zaliczany do mikrosporydiów (microsporidia). Występujące u ludzi pasożyty tego typu (Microspora) mogą być klasyfikowane także do innych gatunków: np. En- cephalitozoon cuniculi Levaditi et al., 1923 – zajmuje ośrodkowy układ nerwowy, Encephalitozoon hellem Didier et. al., 1993 – pasożytuje w gałce ocznej, Encephali- tozoon intestincilis Cali et al., 1993 – wykrywany w przewodzie pokarmowym w za-rażeniach E. intestincilis możliwe bywa przenoszenie mikrosporydiów wewnątrz makrofagów do różnych odcinków jelit oraz w części przypadków do wątroby, płuc i nerek.

Czytaj dalej

Ostra pełzakowica jelitowa

W ostrej pełzakowicy jelitowej, określanej często jako czerwonka pełzakowa, występuje biegunka z dużą ilością śluzu (później pojawia się w zmiennej ilości krew) w kale, rozlane bóle w jamie brzusznej, nudności, wzdęcie, bóle głowy, często podwyższona do 3S-39°C temperatura ciała, czasem silne bolesne parcie na stolec, osłabienie i uczucie ogólnego rozbicia. Badaniem przedmiotowym stwierdza się bolesność uciskową wzdłuż przebiegu jelita grubego, powiększenie i bolesność wątroby (u 25% chorych), objawy uszkodzenia układu krążenia, w cięższych przypadkach – odwodnienie we krwi obwodowej leukocytoza sięga 15 tysięcy. W razie nieleczenia choroby może nastąpić nagła śmierć spowodowana ostrą niewydolnością krążenia, masywnym krwotokiem lub przebiciem owrzodzenia jelita grubego do otrzewnej. Najczęściej choroba przechodzi w postać przewlekłą.

Czytaj dalej