Category Medycyna

Trudności w różnicowaniu ogniska pierwotnego

Trudności w różnicowaniu ogniska pierwotnego od przerzutu powstają wtedy, gdy ognisko pierwotne jest utajone, a objawy choroby są wywołane przerzutami. Poza tym do czasu wystąpienia osteolizy czy nowotworzenia ognisko przerzutowe trudno jest wykryć badaniem radiologicznym mimo klinicznych objawów toczącego się procesu chorobowego (bóle).

Czytaj dalej

Zaopatrzenie ortopedyczne

W leczeniu uszkodzeń i zniekształceń narządu ruchu zachodzi konieczność okresowego lub stałego używania różnorodnych konstrukcji wytwarzanych czy to z materiałów konwencjonalnych – metal, skóra, drewno, czy z bardziej nowoczesnych – tworzywa sztuczne, które umożliwiają ortopedom realizację zasad profilaktyki i leczenia, a także uzupełniają brakujące odcinki narządu ruchu (protezy).

Czytaj dalej

Bruzdogłowiec szeroki

Bruzdogłowiec szeroki

Syn.: Dibothriocephalus latus (Linnaeus, 1758) Liihe, 1899. Występowanie. Tasiemiec pasożytujący w jelicie cienkim człowieka i ponad 30 gatunków ssaków (niedźwiedź, foka, lis, pies, Świnia), które mogą odżywiać się su-rowymi rybami, głównie w regionach podbiegunowych oraz krajach klimatu umiar-kowanego. Występowanie ma charakter ogniskowy – koncentruje się wokół niektórych większych zbiorników wodnych Islandii, Grenlandii, Finlandii, Kanady, Alaski i Syberii na północy oraz Izraela, delty Dunaju, Włoch, Szwajcarii, Florydy, Chin i Japonii. Nieliczne są doniesienia o występowaniu bruzdogłowca w Australii, Chile, Polsce oraz na Madagaskarze.

Czytaj dalej

Brak nastawienia

Brak nastawienia oraz powikłania są wskazaniem do leczenia operacyjnego (nastawienia i zespolenia odłamów, rewizji nerwów, odbarczenia naczyń itp.). Prze-mieszczenia boczne do i/3 szerokości trzonu, kątowe w granicach 10-15° nie wy magają korekcji, zwłaszcza u dzieci. Usprawnianie ruchów należy rozpocząć możliwie najwcześniej.

Czytaj dalej

Badanie radiologiczne

Badanie radiologiczne w nowotworach narządu ruchu. Wczesne zmiany radiologiczne w chorobach nowotworowych narządu ruchu mogą być nietypowe, a ustalenie rodzaju nowotworu złośliwego trudne. Mimo to badanie radiologiczne jest jedną z podstawowych metod diagnostycznych, gdyż określa biologiczną aktywność i ewolucję nowotworu. W zmianach zaawansowanych objawy radiologiczne pozwalają na pewne stwierdzenie złośliwości procesu nowotworowego.

Czytaj dalej

Preparaty histologiczne

W preparatach histologicznych z węzłów chłonnych obserwuje się nacieki zapalne torebki, rozplem bladych komórek siateczkowych, rozrzuconych w postaci drobnych, składających się z zaledwie kilku komórek ognisk, w pasmach rdzeniowych i w korze węzła. W części przypadków zatoki brzeżne wypełnione są niedojrzałymi histiocytami ośrodki rozrodcze powiększone pojedyncze makrofagi z resztkami sfagocytowanych jąder komórkowych w komórkach siateczki wtręty, które mogą być resztkami trofozoitu T. gondii. W pojedynczych przypadkach wykrywa się cysty (okrągłe z grubą otoczką, wypełnione setkami bradyzoitów) w preparatach ze skrawków mięśni pobranych w czasie biopsji. Częściej, niestety, wykrywa się T. gondii w preparatach trwałych autopsyjnych. Pewne znaczenie mają skrawki mrożone, a także preparaty odciskowe śledziony, węzłów chłonnych, wątroby i mózgu utrwalone alkoholem metylowym i barwione barwnikiem Giemsy lub Wrighta.

Czytaj dalej

Profilaktyka zarażeń przywrami z rodzaju Schistosoma

Zwalczanie. Profilaktyka zarażeń przywrami z rodzaju Schistosoma obejmuje niszczenie żywicieli pośrednich oraz właściwą oświatę zdrowotną (nieoddawanie moczu i kału w miejscach komunikujących się z siedliskami ślimaków, zaniechanie kąpieli w akwenach zanieczyszczonych).

Czytaj dalej