Category Medycyna

Teoretyczne podstawy leczniczego działania

Teoretyczne podstawy leczniczego działania wyciągów w bólach krzyża – 1. Powiększenie światła kanałów korzeniowych.

Czytaj dalej

Diagnostyka toksoplazmozy wrodzonej

Warto podDiagnostyka toksoplazmozy wrodzonejkreślić, że w profilaktyce toksoplazmozy wrodzonej, ważne byłoby prowadzenie serologicznych badań przesiewowych dla określenia stężenia przeciwciał toksoplazmowych w populacji kobiet w wieku prokreacyjnym, jeszcze przed zajściem w ciążę. W Polsce większość kobiet wykonuje takie badanie dopiero w ciąży, wtedy kolejnych badań w II i III trymestrze wymagają zwłaszcza osoby, u których pierwszy wynik prób z antygenem T. gondii jest negatywny, bowiem sero- konwersja (w późniejszym okresie), a więc dodatni rezultat kolejnych badań wskazuje na toksoplazmozę pierwotną, czyli zarażenie podczas tej ciąży. Wymaga dalszych obserwacji i leczenia. Szczególnie jest to ważne po stwierdzeniu u kobiety ciężarnej szybkiego zwiększenia (3-4-krotnego w ciągu 3 tyg.) stężenia swoistych przeciwciał klasy G lub pojawienia się przeciwciał klasy M podanie wtedy spiramy- cyny (p. niżej) ogranicza lub likwiduje ogniska zapalne wywołane przez T. gondii. Poza leczeniem konieczne są ultrasonograficzne kontrole rozwoju płodu o jego uszkodzeniu przez pasożyta może świadczyć narastające wodogłowie lub powiększanie się wątroby. Pobieranie płynu owodniowego do badania kwasów nukleinowych odczynem reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR p. rozdz. poprzedni) możliwe jest po 14 tyg. ciąży.

Czytaj dalej

Ocena anatomopatologiczna

Według różnych statystyk około 5-20% zmian chrzęstnych wykazuje przemianę mięsakową. Większość z nich wykrywa się przypadkowo. Nierzadko dopiero widoczne objawy przemiany mięsakowej zwracają uwagę chorego i lekarza na uprzednio istniejącą zmianę patologiczną kośćca. Uraz stanowi moment sprzyjający wykryciu zmiany chrzęstnej niezłośliwej, czy nawet chrzęstniakomięsaka. Nie można jednak urazowi przypisywać roli czynnika mięsakotwórczego.

Czytaj dalej

Badanie radiologiczne

Badanie radiologiczne w urazach kręgosłupa ma podstawowe znaczenie jako ważne badanie dodatkowe. Zwykle wystarczają zdjęcia w rzutach tylno-przednim i bocznym, rzadko potrzebne są zdjęcia celowane. W złamaniach z przemieszczeniem bardzo ważna jest ocena szerokości kanału kręgowego, pozwalająca przewidywać stopień zagrożenia rdzenia. Szczególnie troskliwej oceny wymaga gbrąz wyrostków stawowych i łuków, który w zasadniczy sposób rzutuje na rodzaj postępowania leczniczego.

Czytaj dalej

Zarażona osoba

U zarażonej osoby stolce uformowane zawierają zazwyczaj cysty pierwotniaków i jaja helmintów, podczas gdy w stolcach luźnych i biegunkowych przeważają trofo- zoity. Próbki stolców uformowanych można przechowywać przez co najmniej 24 h bez obawy o zniszczenie obecnych tam pasożytów, natomiast stolce luźne należy badać bezpośrednio po oddaniu, zwłaszcza gdy planuje się wykonanie posiewów na podłoża hodowlane lub zakładanie hodowli larw.

Czytaj dalej

Leczeuie toksoplazmozy nabytej

W leczeuiu toksoplazmozy nabytej pomyślne wyniki uzyskuje się po stosowaniu sulfonamidów o przedłużonym działaniu i pirymetaminy (Daraprim), które najlepiej podawać w gotowych preparatach. Na przykład Fansidar stanowi połączenie sulfa- doksyny i pirymetaminy, sprawdzone w profdaktyce oraz leczeniu zimnicy, wyko-rzystywane w zwalczaniu toksoplazmozy (2 tabl. per os w tygodniu – w dawce jed-norazowej – przez 6 tyg., wg Reussera u dzieci dawki tygodniowe ustala się indywidualnie). W leczeniu uzupełniającym stosuje się Bactrim, Co-trimoxazol i spiramycynę (Spiramycin, Rovamycin) lub klindamycynę. Ostatnio wykorzystuje się azytromycynę (Azithromycin, Sumamed) – u dzieci: 10 mg/kg mc./24 h (2-5 dni), u dorosłych: 500 mg jednorazowo/24 h (5-10 dni) 1. dnia, potem połowa dawki.

Czytaj dalej

Zasady postępowania na miejscu wypadku

Pierwsza pomoc udzielana ofiarom wypadku oznacza pomoc czasową i dlatego obejmuje czynności najważniejsze dla zachowania życia i zdrowia. Nade wszystko zachować należy spokój, gdyż jest to warunek opanowania sytuacji. Od aktualnej sytuacji zależy, od czego trzeba zacząć udzielanie pierwszej pomocy. Po opanowaniu sprawy najpilniejszej (niedrożność dróg oddechowych, krwotok) należy systematycznie badać rannego.

Czytaj dalej