Leczeuie toksoplazmozy nabytej

W leczeuiu toksoplazmozy nabytej pomyślne wyniki uzyskuje się po stosowaniu sulfonamidów o przedłużonym działaniu i pirymetaminy (Daraprim), które najlepiej podawać w gotowych preparatach. Na przykład Fansidar stanowi połączenie sulfa- doksyny i pirymetaminy, sprawdzone w profdaktyce oraz leczeniu zimnicy, wyko-rzystywane w zwalczaniu toksoplazmozy (2 tabl. per os w tygodniu – w dawce jed-norazowej – przez 6 tyg., wg Reussera u dzieci dawki tygodniowe ustala się indywidualnie). W leczeniu uzupełniającym stosuje się Bactrim, Co-trimoxazol i spiramycynę (Spiramycin, Rovamycin) lub klindamycynę. Ostatnio wykorzystuje się azytromycynę (Azithromycin, Sumamed) – u dzieci: 10 mg/kg mc./24 h (2-5 dni), u dorosłych: 500 mg jednorazowo/24 h (5-10 dni) 1. dnia, potem połowa dawki.

Odrębne problemy stwarza leczenie toksoplazmozy pierwotnej u kobiet ciężarnych oraz u noworodków i niemowląt z rozpoznaną toksoplazmozą wrodzoną. Lekiem z wyboru u ciężarnych jest spiramycyna (rowamycyna), która ma szczególne powinowactwo do tkanek łożyska, chociaż przenika do płodu tylko w ‚/3 stężenia leku we krwi matki stosuje się doustnie 3,0 g (9 min j.m.)/24 h tego antybiotyku w 2-3 dawkach podzielonych, od chwili rozpoznania toksoplazmozy do końca ciąży. W II i III trymestrze ciąży możliwe jest podawanie kuracji złożonych – piry- metamina (25 mg/24 h) i sulfadoksyna (1-2 g/24 h), przez 3 tygodnie, a następnie spiramycyny (p. wyżej) przez dalsze 3 tyg. We własnym schemacie postępowania – z bardzo dobrym efektem (ponad 500 leczonych – wszystkie dzieci kontrolowane do

– 2 rż. rozwijały się prawidłowo) – wykorzystujemy w tym okresie ciąży preparat Fan- sidar, podawany per os w dawkach 2 tab./tydz. jednorazowo, w czasie kolacji, przez 6 tyg. kurację uzupełniamy kwasem foliowym (5 mg 2 x/tydz.), w jej toku kontrolujemy obraz morfologiczny z uwzględnieniem płytek krwi przez 3 tyg. stosujemy spiramycynę, a następnie powtarzamy preparat Fansidar (łącznie 2 lub 3 kuracje).

W toksoplazmozie wrodzonej u noworodków i niemowląt proponuje się następujące postępowanie (wg SOZ, za Milewską-Bobula, Dzbeńskim i in.):

– 1. Podejrzenie zarażenia – spiramycyna do czasu ostatecznego potwierdzenia rozpoznania lub pirymetamina i spiramycyna.

– 2. Bezobjawowe zarażenie wrodzone – pirymetamina i spiramycyna (4 tyg.), na-stępnie spiramycyna (6 tyg.). Powtarzanie kuracji do ukończenia przez dziecko 1 rż.

– 3. Objawowa toksoplazmoza wrodzona – pirymetamina i spiramycyna (6 mies.), a następnie spiramycyna (4 tyg.) naprzemiennie z pirymetaminą i spiramycyną (4 tyg.) aż do ukończenia przez dziecko 1-1,5 rż.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>