Lecomte

Lecomte poleca rozległe separowanie obu tętnic płucnych aż do wnęk, co umożliwia przeprowadzenie aorty poniżej obwodowego odcinka pnia płucnego oraz zespolenie bezpośrednie i bez napięcia aorty z kikutem przysercowym.

Jakkolwiek Jatene pierwsze swe zabiegi wykonywał w 1975 r., to w 6 lat później ogłosił, że na 28 tzw. switch operacji przeżyło 11 dzieci. Nie można jednak przewidzieć, jaki będzie los zastawki pnia płucnego, która po tzw. switch operacji musi pełnić funkcję zastawki aorty, oraz jaki będzie los przeszczepionych naczyń wio licowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>