KWASICA

– KWASICA, ZARÓWNO METABOLICZNA, JAK I ODDECHOWA, daje objawy przypominające częściową kuraryzację. f. PACJENCI Z KOLAGENOZAMI. Np. układowy toczeń rumieniowaty, zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórno-mięśniowe itp. mogą prowadzić do zwiększonej wrażliwości na środki niedepolaryzujące, podobnie jak w miastenii.

g. PACJENCI CIERPIĄCY NA ASTMĘ. Jest niewiele dowodów klinicznych, że tu- bokuraryna nasila skurcz oskrzeli, może jednak spowodować uwolnienie histaminy. Efekt muskarynowy prostyqminy należy silnie stłumić, podając atropinę.

h. WŁÓKNIAKOWATOŚĆ NERWÓW (choroba Recklinghausena). W tej chorobie może następować nasilenie bloku niedepolaryzacyjnego243. i. WYMAGANA DAWKA ŚRODKÓW ZWIOTCZAJĄCYCH W ZALEŻNOŚCI OD BIAŁEK OSOCZA. W r. 1958 wykazano częściowe wiązanie tubokuraryny z globulinami osocza244. Wymagana dawka tubokuraryny jest bezpośrednio zależna od poziomu globulin surowicy245, natomiast dawka alkuronium uzależniona jest od poziomu albumin246. Ta samo dotyczy dawek gallaminy, podczas gdy poziom białek krwi nie wpływa na działanie pankuronium.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>