Kwasica oddechowa

Kwasica oddechowa przedłuża, a zasadowica zmniejsza skutki wywołanego tuboku- raryną bloku nerwowo-mięśniowego u człowieka. Kwasica oddechowa zmniejsza, a zasadowica zwiększa efekt bloku nerwowo-mięśniowego po gallaminie268. Zmiany PcOi nie wpływają na blokujące działanie alkuronium u ludzi204. Działanie porażające pankuronium jest przedłużane przez hiperkapnię265, nie zmienia się w warunkach hipokap- ni266.

Zmiany pH krwi w zakresie klinicznym mają mały wpływ na rozdział tubokuraryny w surowicy267. 6. Wiek. Przewodzenie nerwowo-mięśniowe u niemowląt jest inne niż u dorosłych268.

U niemowląt a. Środki depolaryzujące wywołują zmiany spotykane u dorosłych po niedepolaryzujących (wczesny blok II stopnia). b. Przedłużony bezdech po zastosowaniu środków depolaryzujących można przerwać użyciem leków antycholinesterazowych (jeżeli można stwierdzić, że blok jest typu nie- depolaryzacyjnego).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>