Korekcja otworów pourazowych

Najważniejszą zasadą w chirurgii tej nabytej i stosunkowo rzadkiej wady jest operowanie jej nie natychmiast po wypadku mimo prawidłowego i właściwie przeprowadzonego rozpoznania. Zbyt wczesne wkroczenie operacyjne może bowiem zakończyć się rekanalizacją ubytku, dlatego że w czasie wczesnej operacji nie da się dokładnie określić zakresu niewidocznej dla oka martwicy uszkodzonych włókien mięśniowych serca. Należy odczekać 3-4 tygodnie od wypadku, aby zbliznowa- cenie brzegów stało się wyraźne.

W naszej Klinice operowano troje dzieci z powodu pourazowych ubytków mięśniowych. Pierwsza dziewczynka w wieku 6 lat wyskoczyła przez okno z III piętra z powodu pożaru mieszkania wznieconego przez nią i jej 3-letniego brata. Wśród wielu ciężkich obrażeń stwierdzono silny szmer skurczowy po lewej stronie klatki piersiowej promieniujący w kierunku wątroby. W szpitalu wojewódzkim, gdzie dziecko leczono, uznano, że jest to objaw nie rozpoznanego dotąd wrodzonego ubytku międzykomorowego. Po 3 latach dziewczynkę przyjęto do naszej Kliniki

w celu ustalenia rozpoznania. Cewnikowanie i angiografia wykazały istnienie przecieku i byliśmy zdania, że jest to ubytek pourazowy. Operacja to potwierdziła, ponadto na prawej komorze stwierdzono istnienie kopulastego tętniaka o bardzo ścieńczałej ścianie na szczycie, a w bardzo zbliznowaciałej przegrodzie rniedzy- komorowej, w połowie jej długości – ubytek o bliznowatych brzegach średnicy ok. 0,6 cm i drugi mniejszy, średnicy ok. 0,2 cm.

U następnych dwojga dzieci mechanizm obrażenia serca był znacznie delikatniejszy: 9-letnia dziewczynka została uderzona w klatkę piersiową rączką wózka dziecięcego, w 3 tygodnie po wypadku opiekujący się dzieckiem pediatra podejrzewał powstanie pourazowego ubytku międzykomorowego i skierował dziecko do Kliniki. Drugie dziecko, 5-letnie, zostało uderzone kierownicą roweru i po 4 tygodniach, również z prawidłowym rozpoznaniem zostało skierowane do Kliniki. U tych dwojga ubytek typu mięśniowego znajdował się w przegrodzie międzyltomo- rowej, ok. 3 cm od koniuszka serca. Dzieci pomyślnie zoperowano, bez szmerów w sercu, opuściły Klinikę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>