Kokaina

Kokaina powoduje pobudzenie wspólczulnego układu nerwowego, zwiększa również wrażliwość narządów posiadających unerwienie współczulne na działanie adrenaliny i noradrenaliny. Jest ona silnym środkiem obkurczającym naczynia, lak że dodanie do niej adrenaliny jest nie tylko bezcelowe, ale zwiększa również ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu seica i migotania komór. Podana w okolicę pni lub zakończeń nerwo-

wych blokuje przewodnictwo nerwowe, przy czym końcowę włókna nerwowe porażane są przez roztwór o stężeniu 0,02°/o. UKŁAD ODDECHOWY. W małych dawkach kokaina (i prokaina) działają pobudzająco na częstość oddychania. Większe dawki mogą spowodować zatrzymanie oddechu.

UKŁAD KRĄŻENIA. Opisywano nagłe zatrzymanie krążenia obserwuje się również przypadki ciężkiej zapaści krążeniowej. Małe dawki przyspieszają tętno, podnoszą ciśnienie tętnicze oraz zwiększają wpływ adrenaliny na naczynia włośniczkowe (rozszerzenie lub skurcz). W przeciwieństwie do prokainy, kokaina ułatwia działanie .adrenaliny na tkankę przewodzącą mięśnia sercowego, co może prowadzić do migotania komór.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>