Kliniczne zastosowanie neostygminy:

-1. Działaniu muskarynowemu tego środka trzeba zapobiegać podaniem atropiny (1,5 mg na każde 2,5 mg) przed lub razem94 z neostygminą – przedstawiono wiele dowodów na rzecz obu sposobów. Wydaje się, że jednoczesne wstrzyknięcie obu leków jest bezpieczne05.

Aby ograniczyć do minimum wydzielanie śliny, należy podać atropinę przed neostygminą80. 2. Ponieważ neostygminą może sama wywoływać blok depolaryzacyjny, w zasadzie nie należy przekraczać dawki maksymalnej 5 mg. Wśród przyczyn opornej na neosty- gminę kuraryzacji są: kwasica metaboliczna i oddechowa, zaburzenia elektrolitowe i względne przedawkowanie środków zwiotczających.

-3. Ponieważ zarówno gallamina, jak i – choć w mniejszym stopniu – tubokuraryna blokują zwoje przywspółczulne, stosowanie u pacjentów kuraryzowanych jest bezpieczniejsze niż u nie kuraryzowanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>