KAŁ

Badanie bezpośrednie kału na obecność pasożytów jelitowych, mimo znacznego postępu w rozwoju metod serologicznych oraz technik biologii molekularnej, pozostaje badaniem podstawowym, którego nie można ominąć, usunąć lub zastąpić w procedurze rozpoznawania inwazji przewodu pokarmowego. Próby zastąpienia badań koproskopowych technikami umożliwiającymi wykrywanie koproantygenów, jakie podejmowane były w Polsce przez mało renomowane laboratoria diagnostyczne, doprowadziły do lawinowej produkcji fałszywych rozpoznań.

Główna zasada, której należy przestrzegać przy podejmowaniu badań koprolo- gicznych, jest analogiczna do obowiązującej podczas badania krwi należy je wyko-nywać przed rozpoczęciem leczenia. Wiele leków, zwłaszcza związki baru, bizmutu, magnezu, olej rycynowy, środki przeciwbiegunkowe i niektóre antybiotyki, utrudnia w sposób istotny przeprowadzenie badań i interpretację wyników. Równie ważne jest zalecenie kilkakrotnego pobierania próbek od badanej osoby, np. trzykrotne pobieranie materiału w odstępach 3-4 dni. Przy podejrzeniu inwazji przewodu pokarmowego nie można polegać na negatywnym wyniku jednorazowego badania kału.

Kał powinien być oddawany do czystych i suchych pojemników (np. z plastiku), skąd, o ile istnieje taka potrzeba, należy go przekładać do naczyń z płynem konser-wującym i pojemników przystosowanych do transportu. Ponieważ czynności na-pełniania pojemników przeznaczonych do transportu wykonuje zazwyczaj badany, należy go pouczyć, aby pobierał próbki z różnych miejsc oddanego stolca i w ilości nie mniejszej od 10 g.

Jeżeli istnieje potrzeba badania kału po zastosowaniu środków przeczyszczających (rzadka!), zaleca się wówczas sole przeczyszczające, takie jak np. siarczan sodowy, po zażyciu których pacjent powinien oddawać kał porcjami do kilku pojemników, numerowanych w kolejności napełniania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>