JODEK DEKAMETONIUM108

Jest to dwuhalogefiek bis-metyloamonowej pochodnej dekanu, znany początkowo jako C. 10. Preparat rynkowy nosi nazwę Eulissin, dwujodek dekametonium, a zawiera 2 mg środka w mililitrze.

Właściwości chemiczne. W czystej postaci jest białą, rozpuszczalną w wodzie, krystaliczną solą. Roztwór o odczynie obojętnym jest stabilny i oporny na ogrzewanie, może być mieszany z tiopentalem i alkaloidami. Nie powoduje podrażnienia tkanek.

Farmakologia: UKŁAD MIĘŚNIOWY. Środek powoduje blok nerwowo-mięśniowy przez przedłużoną depolaryzację błony postsynaptycznej ruchowej płytki końcowej mięśni szkieletowych. Na mięśnie międzyżebrowe i przeponę działa w mniejszym stopniu. Ponadto jego działanie rozciąga się na same włókna mięśniowe wokół płytki końcowej, czyniąc je nie- pobudliwymi. Dekametonium działa podobnie jak acetylocholina, która nie może być

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>