Izolacja pasożytów występujących we krwi

Wstrzyknięcie krwi zarażonej osoby wrażliwym zwierzętom laboratoryjnym umożliwia namnożenie pasożytów w organizmie zwierzęcia, ułatwiając rozpoznanie. Najczęściej używa się młodych myszy lub szczurów, rzadziej chomików i królików. Zwierzętom wstrzykuje się krew dootrzewnowo, bezpośrednio po pobraniu od badanego, w objętości do 1 cm3 przy używaniu myszy, albo 2-3 razy więcej w przypadku korzystania ze szczurów lub chomików. Metoda inokulacji zwierząt jest wykorzystywana do rozpoznawania zarażeń trypanosomami afrykańskimi z gru- py brucei oraz inwazji Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii (myszy), Babesia mi- croti (chomiki). Na wynik badania w kierunku trypanosomozy oczekuje się 1-2 tyg., natomiast w przypadkach podejrzenia o toksoplazmozę do 6 tyg.

W przewlekłych inwazjach T. cruzi, charakteryzujących się sporadycznym wy-stępowaniem pasożytów w krwiobiegu, można zastosować bardzo wydajną metodę ksenodiagnozy, która polega na skarmianiu pluskwiaków hodowanych w laboratorium (Rhodnius sp., Triatoma sp., Dipetalogaster sp.) na skórze pacjenta. Najczęściej używa się pluskwiaków w pierwszym stadium nimfy w liczbie kilkunastu do kilkudziesięciu, które bada się po upływie miesiąca na obecność namnażających się w jelicie trypanosom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>