Istnienie bloku niedepoaryzacyjnego

Tylko spełnienie poniższych kryteriów pozwala stwierdzić istnienie bloku niedepolaryzacyjnego: a. Utrzymujący się wzrost amplitudy skurczu po skurczu tężcowym lub po podaniu antagonistów cholinesterazy.

b. Słabnący skurcz tężcowy. Jeżeli stymulacja tężcowa powoduje utrzymujący się przez 20 sekund skurcz mięśnia, to mało prawdopodobne jest istnienie silnego bloku nerwowo-mięśniowego.

‚Nie można rozpoznać resztkowej kuraryzacji jedynie na podstawie wystąpienia lub niewystąpienia torowania potężcowego, ponieważ ten objaw^ można wywołać u ludzi zdrowych, a zwłaszcza w anestezji, mimo niepodawania środków zwiotczających. O ile brak torowania potężc.owego może wskazywać na istnienie bloku depolaryzacyjnego,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>