Inne przyczyny przedłużonego bezdechu:

-1. Porażenie ośrodka oddechowego przez morfinę i jej pochodne, tiopental, halotan, cyklopropan lub inne anestetyki wziewne. 2. Hipokapnia. W tych przypadkach oddech własny powróci, jeżeli wzrośnie prężność dwutlenku węgla we krwi. Jeżeli ośrodek oddechowy nie jest porażony, błona śluzowa górnych dróg oddechowych nie jest znieczulona powierzchniowo, a działanie środka zwiotczającego zostało odwrócone, pacjent zazwyczaj zaczyna oddychać samodzielnie, nawet przy obniżonym PaCO,210 po podrażnieniu ostrogi tchawicy lub oskrzeli.

-3. Hiperkapnia. Przedłużona hiperwentylacja lub niedostateczne usuwanie dwutlenku węgla z układu okrężnego może zatruć ośrodek oddechowy, i spowodować bezdech. Energiczna hiperwentylacja z użyciem świeżego wapna sodowanego albo układu bezzwrotnego zazwyczaj pomaga w tych przypadkach. W teorii takie postępowanie może doprowadzić do migotania komór*11 praktyka tego nie potwierdza.

-4. Osłabienie odruchu Heringa-Breuera podczas oddechu kontrolowanego. Wymaga delikatniejszej inflacji oraz niewielkiego dodatku dwutlenku węgla na krótkie okresy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>