INNE NIEDEPOLARYZUJĄCE ŚRODKI ZWIOTCZAJĄCE

-1. Jodek dwumetylokuraryny (Metubine)™, bromek (Diamethine) i chlorek (Mecostrin) dwumetylotubokuraryny uzyskany przez Kinga i Dutchera (1935). Właściwości farmakologiczne opisane przez Colliera w r. 194880. Działanie tego niedepolaryzującego środka zwiotczającego jest 2–2,5 razy silniejsze niż tubokuraryny, trwa 1,5-2 godzin, jego odwrócenie jest łatwe i pewne. 70% wstrzykniętej dawki jest wiązane z białkiem osocza i pozbawione właściwości blokowania zwojów współczulnych. Nie przyspiesza ani nie zwalnia częstości tętna. Jest wydalany z moczem. Dawka 0,15 mg/kg.

-2. Laudeksium (Laudolissin). Jest heterocyklicznym dekam.etylenem (dwie czwartorzędowe reszty amonowe), zsyntetyzowanym .przez Taylora i Colliera w r. 194981. Jest prawdziwym niedepolaryzującym środkiem blokującym złącza nerwowo-mięśniowe,

o połowie siły działania tubokuraryny. (Patrz artykuły: Bodmana R. I., Mortona H. J. V., Wylie W. O., Lancet, 1952, 2, 517: Dundee J. W., Graya T. C. i Ridinga j. E., Br. J. Anaesth., 1954, 26, 13).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>