HYDROLIZA I WYDALANIE

-1. U PACJENTÓW ZDROWYCH. Sukcynylocholiną jest hydrolizowana do choliny i kwasu bursztynowego w dwóch etapach. W pierwszym etapie cholinesteraza osoczowa dość szybko rozkłada sukcynyloćholinę (właściwie bursztynian dwucholiny) do burszty- nianu monocholiny. Związek ten, podobnie jak ester dwucholinowy, może powodować drżenia pęczkowe140. Acetylocholinesteraza nie gra żadnej roli w tym procesie. W drugim etapie, przebiegającym sześć razy wolniej, bursztynian monocholiny jest rozkładany na cholinę i kwas bursztynowy. Ponieważ bursztynian monocholiny sam jest de- polaryzującym środkiem zwiotczającym (o V20 siły działania dwucholiny), duże ilości tego związku mogą spowodować przedłużony bezdech po podaniu sukcynylocholiny, jednak tylko po dawce 1 g lub większej. W drugiej hydrolizie bierze udział zarówno acetylocholinesteraza, jak i cholinesteraza osoczowa. Część bursztynianu monocholiny, a także część sukcynylocholiny jest wydalana z moczem.

Należy dodać, że hydroliza sukcynylocholiny w środowisku zasadowym (bez kwasicy oddechowej czy metabolicznej) odbywa się w surowicy przy zupełnym braku cholinesterazy osoczowej. Tą drogą może ulec rozkładowi tylko 5% podanej dawki na godzinę.

-2. U PACJENTÓW „NIETYPOWYCH”. Stwierdzono, że w populacji mniej więcej jedna osoba na trzy tysiące ma nieprawidłowy gen odpowiedzialny za produkcję cholinesterazy, będący przyczyną wystąpienia przedłużonego bezdechu po podaniu normalnej dawki sukcynylocholiny141. U pacjentów, którym wstrzykuje się sukcynylocholinę po raz pierwszy, niekiedy zalecano zmniejszyć dawkę do 30 mg. Takie postępowanie nie zapobiegnie wystąpieniu przedłużonego bezdechu, ale ograniczy go do względnie bezpiecznego stopnia. Normalny poziom cholinesterazy (metoda Warburga) wynosi 80- 120 jednostek (na temat oznaczania typowej cholinesterazy osoczowej patrz: Morrow

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>