HIPOTERMIA ŚREDNIA

Postępem w chirurgicznym leczeniu wrodzonych wad serca było wprowadzenie w 1955 r. średniej hipotermii powierzchniowej. W temp. 29°C można bezpiecznie na 8 minut zatrzymać krążenie i dokonać np. zeszycia ubytku międzyprzedsionko- wego lub rozciąć zrośnięte płatki zastawki płucnej.

Uśpiony chory, podłączony do aparatu EKG w celu obserwowania zapisu elektro- kardiogramu i do monitora ciśnienia krwi, zostaje umieszczony w wannie z lodem. Po obniżeniu temperatury w przełyku do 29°C zostaje przeniesiony na stół operacyjny. Poprzez prawą torakotomię przez łożysko IV lub V żebra chirurg otwiera klatkę piersiową, nacina worek osierdziowy przyśrodkowo do prawego nerwu przeponowego, przeprowadza tasiemki pod obu żyłami głównymi, zakłada turnikiety i po założeniu klemu na ścianę prawego przedsionka przecina je, zakładając na brzegi przedsionka szwy sytuacyjne materacowe. Następnie zaciska się żyły główne, zdejmuje klem z przedsionka, odsysa z niego krew, sprawdza, czy nic ma w prawym przedsionku ujścia żył płucnych (co jest dość często współistniejącą wadą), chwyta kleszczykami Kochera górny brzeg ubytku i zaszywa się go szwem ciągłym. Przed zawiązaniem go odpowietrza się lewy przedsionek przez wypływającą z niego krew i gdy już nie ma w nim powietrza, zawiązuje się szew z ubytku pod poziomem krwi. Niektórzy szew ubytku wzmacniają jednym lub dwoma szwami pojedynczymi. Po wypełnieniu prawego przedsionka krwią zakłada się klem na brzegi naciętego przedsionka, puszcza się zaciski z żył głównych i jeżeli skurcze serca nie powracają, delikatnie się je masuje, niekiedy wstrzykuje się do serca 1 ml 1/1000 adrenaliny z roztworem wodorowęglanu sodowego. Po przywróceniu akcji serca zeszywa się ścianę prawego przedsionka szwem ciągłym jedno- lub dwupiętrowym. Warstwowe zamknięcie klatki piersiowej z pozostawieniem w niej drenu do odsysania krwi kończy operację. W przypadku stwierdzenia w prawym przedsionku nieprawidłowo uchodzących do niego żył płucnych, zwykle z prawego płuca, chirurg musi tak zeszyć ubytek międzyprzedsionkowy, by przemieścić żyły do przedsionka lewego.

Operacja w średniej hipotermii wymaga od zespołu dobrego „zgrania się”. Każdy musi dobrze wiedzieć, co ma w czasie zabiegu śródsercowego wykonać, ponieważ należy się śpieszyć, ale ostrożnie, gdyż mogą wystąpić nieprzewidziane trudności, np. gdyby ubytek okazał się duży, bez wyraźnego brzegu u dołu i wymagał wszycia laty. Dlatego też większość chirurgów przed operacją wprowadza przez uszko palec do jamy prawego przedsionka, by potwierdzić rozpoznanie otworu wtórnego i aby w razie niezgodności uniemożliwiających zmieszczenie się operacji w czasie 8, a naj-wyżej 10 min móc od niej odstąpić. Toteż z chwilą wprowadzenia bezpiecznych maszyn do krążenia pozaustrojowego średnia hipotermia wannowa praktycznie przestała istnieć i przeszła do historii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>