HIPONATREMIA

-1. Przedłużony bezdech po zastosowaniu niedepolaryzujących środków zwiotczających191. A. KWASICA METABOLICZNA. Może być głównym czynnikiem w przypadkach ku- raryzacji opornej na neostygininę190. Może jej towarzyszyć hipowentylacja z pociąganiem tchawicy, niedomogą krążeniową, depresja ośrodkowego układu nerwowego. W celu wyrównania kwasicy można podać np. 100 mmoli wodorowęglanu sodu i po pół godzinie zbadać równowagę kwasowo-zasadową.

B. MIASTENIA LUB ZESPÓŁ MIASTENICZNY. Patrz rozdz. XXXI. . ZABURZENIA METABOLIZMU POTASOWEGO192. Jednym z patologicznych skutków może być depresyjny wpływ na ośrodki rdzeniowe, prowadzący do niewydolności oddechowej i krążeniowej. Może to być połączone z początkową opornością na środki zwiotczające – depolaryzujące i niedepolaryzujące środki zwiotczające trzeba stosować z dużą ostrożnością u pacjentów słabych, z obciążeniami, a także w stanach zaburzenia równowagi elektrolitowej i wewnątrzkomórkowego niedoboru potasu, jak np. odwodnienie, głodowanie, wymioty, biegunki, zaburzenia metaboliczne, kwasica, śpiączka cukrzycowa po leczeniu kortyzonem fp. str. 202). Pomóc może dożylny wlew 100- 200 ml 0.3% roztworu chlorku potasu (zawierającego 40 mmoli w litrze)193. Podczas wlewu należy monitorować EKG, w którym przy nadmiarze potasu pojawiają się wysokie, ostre załamki T, a w dalszym ciągu może występować migotanie komór. Z drugiej strony, jeżeli wydzielanie nerkowe nie jest poważnie upośledzone, podanie 500 ml roztworu w ciągu godziny nie powinno być niebezpieczne. Normalny poziom potasu we krwi (3,7-5,6 mmol/1) nie Y/yklucza, szczególnie w przypadkach odwodnienia, niedoboru wewnątrzkomórkowego. Wprowadzenie tiopentalem powoduje mniejszy wzrost poziomu potasu w surowicy po podaniu sukcynylocholiny niż po zastosowaniu meto- heksitonu194.

D. HIPONATREMIA może prowadzić do przedłużonego bezdechu i wymaga wlewu hipertonicznego roztworu chlorku sodu. Jeżeli po rozsądnych dawkach neostygminy, tj. do 5 mg, nie wraca normalny oddech, należy wstrzyknąć domięśniowo 30-60 mg efedryny. Efedryna zmniejszy tempo rozpadu adrenaliny, wspomagając w ten sposób działanie neostygminy (adrenalina antagonizuje działanie kurary), pomaga także utrzymać wysoki poziom potasu we włóknach mięśniowych. Ponadto efedryna wpływa na utrzymanie właściwego ciśnienia krwi195.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>