HALOGENKI SUKCYNYLOCHOLINY

Rys historyczny. Uzyskali ją Hunt i Taveau w r. 1906112. W r. 1949 Bovet i współpr.113 oraz Castiłloi de Beer11’1 opisali porażające działanie dwucholinowych estrów kwasu bursztynowego, wykazując, że porażenie to szybko występuje i trwa krótko. W r. 1952 Bourne i współpr. stwierdzili, że przedłużony bezdech po podaniu tego środka jest związany z niskim poziomem cholinesterazy116. Wrodzony charakter tej nieprawidłowości udowodniono w r. 1953116.

Właściwości chemiczne. Ester dwucholinowy kwasu bursztynowego. Czynną częścią cząsteczki jest kation, utworzony przez rodnik bursztynianowy z czwartorzędowymi grupami amonowymi na każdym końcu łańcucha cząsteczkowego. Jeżeli grupy na końcach zawierają trzy grupy metylowe (CH3), substancja ta to suksametonium jeżeli dwie metylowe i jedną etylową (Q,Hs) – jest to. związek etoniowy, stąd suksametonium i suksetonium. Roztwory rozkładają się pod wpływem temperatury.

UKŁAD MIĘŚNIOWY. Związki te, podobnie jak acetylocholina, działają przez depolaryzację ruchowej płytki końcowej. Nie dopuszczają one acetylocholiny do receptorów cholinergicznych płytki końcowej. Wpływają też na włókna mięśniowe w pobliżu płytki, czyniąc je niepobudliwymi. Taka depolaryzacja powoduje drżenia pęczkowe, szczególnie na szyi i kończynach. Drżenia te, szczególnie u pacjentów ambulatoryjnych118, są przyczyną bólów pooperacyjnych, mogących trwać parę dni119. Odmiennie jednakże niż w przypadku acetylocholiny, środki te nie są prawie natychmiast hydrolizowane, a więc depolaryzacja pozostaje, a włókna mięśniowe stają się niepobudliwe i rzeczywiście porażone.

Drżenia pęczkowe kończą się bardzo szybko i ustępują miejsca zwiotczeniu mięśni, które trwa 3-5 minut, po czym prawie z reguły szybko znika. Jeżeli poda się względnie dużą ilość środka albo w powtarzanych dawkach, albo w kroplówce dożylnej, może wystąpić blok II fazy. Po wstrzyknięciu sukcynylocholiny opisywano uogólnione wzmożenie napięcia mięśni, z którego może rozwinąć się nadcieplność złośliwa, prowadząca nawet do śmierci120. W takich przypadkach należy się liczyć z koniecznością przerwania anestezji. Wzmożone napięcie może trwać 3-5 minut, a później ustąpić. Związki suksametonium mają jeszcze bardziej przelotne działanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>