GALLAMINA

(gallaminum triethiodidum, Flaxedil) Syntetyczny środek kuraryzujący, powodujący nerwowo-mięśniowy blok niedepolary- zacyjny. Pod względem chemicznym jest to trójetylojodek l,2,3-trój-(beta-dwuetyloami- noetoksy)-benzenu.

Właściwości fizyczne i chemiczne. Otrzymywany syntetycznie, przed rozpuszczeniem jest białym, bezpostaciowym proszkiem o punkcie topnienia 145-150°C. Rozpuszcza się w wodzie i alkoholu, tworząc stabilny roztwór, który można łączyć z tiopentonem. Dostarczany w postaci 4% roztworu, w ampułkach zawierających 2 ml (80 mg) albo 3 ml (120 mg). (W niektórych krajach w użyciu jest roztwór 2%). Są różne opinie co do

względnej siły działania tego środka najbliższe prawdy wydaje się porównanie siły działania 15 mg tubokuraryny do 80 mg gallaminy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>