Fizjologia złącza nerwowo-mięśniowego

i skopolaminy“3 3) dożylne podanie droperidolu (2,5-7,5 mg, i.m. lub i.v.) pod koniec zabiegu chirurgicznego64 4) dożylne podanie małych dawek diazepamu (5-10 mg i.v. u dorosłych) lub tiopentonu (50-100 mg). Sny występują zarówno podczas operacji, jak i po jej zakończeniu.

Fizjologia złącza nerwowo-mięśniowego. Sir Henry Dale w r. 193630 wykazał, że nerw ruchowy po nadejściu bodźca uwalnia acetylocholinę z zagęszczonych wypustek zakończenia nerwu w pobliżu złącza nerwowo-mięśniowego. Acetylocholina przechodzi przez szczelinę złącza i zostaje związana z lipoproteinowym receptorem na fałdach błony płytki końcowej, pozwalając na wejście sodu, co powoduje gwałtowną depolaryzację z wychodzeniem potasu z włókna mięśniowego. Ruchowa płytka końcowa jest swoiście wrażliwa na acetylocholinę i zostaje przez nią zdepolaryzowana (staje się elektrycznie ujemna). (Potencjał ruchowej płytki końcowej). Prąd depolaryzacji pobudza przyległe części włókna mięśniowego (mięśniowy potencjał czynnościowy), przechodzi wzdłuż błony włókna, stanowiąc ostateczny bodziec powodujący skurcz kurczliwej części włókna mięśniowego. W tym czasie uwolniona acetylocholina jest hydrolizowana przez ace- tylocholinesterazę w okolicy końcowej płytki ruchowej. Tak więc pobudzane włókno mięśniowe, wyszedłszy z fazy refrakcji, nie zostanie ponownie pobudzone przez zdepolaryzowana płytkę końcową, jeśli nie pojawił się nowy bodziec nerwowy, który wyzwolił nowy ładunek acetylocholiny.

Synteza acetylocholiny odbywa się głównie w zakończeniach nerwów ruchowych przez przeniesienie*grup acetylowych z koenzymu A, pod wpływem enzymu acetylazy cholinowej. Cholina uzyskiwana jest z płynu zewnątrzkomórkowego. Po uwolnieniu acetylocholina jest przyjmowana przez płytkę końcową, a następnie rozkładana w złożonym procesie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>